Direkcija za javne nabavke najavila da će Fond za zdravstvo odlučivati o nabavkama za taj sektor (VIJESTI, 21.07.2011. godine)

Članak iz novina