Sporazum o Vladinim nabavkama pri STO (VIJESTI, 2. novembar 2014. godine)