Predstavnici Uprave za javne nabavke uzeli učešće na panel diskusiji „Civilno društvo i pregovori u poglavlju 23 i 24“, održanoj 6. novembra 2014. godine u PR Centru

U organizaciji Instituta Alternativa, Centra za monitoring i istraživanja i Centra za demokratiju i istraživanje, u četvrtak, 06.11.2014. godine sa početkom u 11:00 sati u velikoj sali PR Centra, održana je panel diskusija pod nazivom „Civilno društvo i pregovori u poglavljima 23 i 24“, na kojoj su ispred Uprave za javne nabavke učešće uzeli direktor doc dr Mersad Mujević i mr Sandra Škatarić – rukovodilac odjeljenja za stručno osposobljavanje, usavršavanje i međunarodnu saradnju u oblasti javnih nabavki.
Povod za organizovanje panel diskusije je predstavljanje analize „Civilno društvo i proces evropske integracije na Zapadnom Balkanu“, koja je posvećena učešću organizacija civilnog društva u pregovorima u okviru poglavlja 23 i 24. Izvještaj potpisuje 20 eksperata iz civilnog društva na Zapadnom Balkanu koji neposredno učetvuju procesu pregovora.
Na panelu su učešće uzeli: Tomasz Zornaczuk, koordinator projekta „Thinking for Governance“, analitičar u Poljskom institutu za međunarodne poslove, Jovana Marović, koordinatorka istraživanja u Institutu alternativa – Borba protiv korupcije; Vlado Dedović – direktor pravnog odjeljenja u Centru za monitoring i istraživanje – Reforma pravosuđa i Marija Vuksanović, projekt menadžerka u Centru za demokratiju i istraživanje – Azil i migracije.