Ojačati administrativne kapacitete kroz obuke i stručno usavršiti kadar (CAFE DEL MONTENEGRO, 28.11.2014. godine)