Održan II Godišnji Forum o javnim nabavkama na temu „Najznačajnije novine Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama“ dana 24.07.2017. godine

Podgorica; 24.jul 2017.godine,U organizaciji Uprave za javne nabavke i Koordinacionog tijela za implementaciju Strategije razvoja sistema javnih nabavki za period 2016-2020. godine, u Podgorici je održan II Forum o javnim nabavkama sa ciljem predstavljanja najznačajnijih novina koje je donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama koji je usvojen krajem juna ove godine.

Forum je okupio brojne učesnike sistema javnih nabavki koji su dobili priliku da od članova Radne grupe za izradu pomenutih izmjena čuju obrazloženje pojedinih odredbi i novih zakonskih rješenja, kao i da postave pitanja vezana za njihovu praktičnu primjenu. S obzirom na to da je donošenje novog Zakona o javnim nabavkama usklađenog sa pravom EU planirano do kraja ove godine, ovaj skup je bio i prilika da se iznesu problemi u sprovođenju Zakona u praksi, kako bi se novim zakonskim rješenjima osigurala njegova što efikasnija primjena.

Forum je otvorio Predsjednik Koordinacionog tijela za sprovođenje Strategije i Direktor Uprave za javne nabavke dr Mersad Mujević, i istakao u svom izlaganju da ove izmjene kao ključne ciljeve naglašavaju fleksibilnost postupaka javnih nabavki, smanjenje troškova privrednih subjekata, poboljšanje pravne sigurnosti, omogućavanje lakoće poslovanja, i dr.

Izlaganja na temu izmjena i dopuna Zakona o javnim nabavkama imali su i M Mitrović – iz Ministarstva finansija, Mara Bogavac – Pomoćnik Direktora UzJN, Zoran Živković – Predsjednik DK, Hivzo Kajević – Glavni inspektor za javne nabavke u UzIP i Aleksandar Mitrović – iz  PKCG, kao članovi radne gupe za izradu ovog zakona. Oni su istakli značaj koje javne nabavke imaju zbog svoje sadržine, suštine i prirode,kao i da javne nabavke predstavljaju  važan faktor ekonomskog i društvenog  razvoja, te da kontinuirano i konstantno doprinose obezbeđivanju uslova za poboljšanje kvaliteta života građana i društva u cjelini, te se stalno nameće potreba njihovog unapređenja u pogledu efikasnog, ekonomičnog i zakonskog sprovođenja, kroz uspostavljanje što preciznijih jasnijih i jednostavnijih procedura. Istakli su da je cilj ovog zakona  obezbjeđivanje što veće efikasnosti  zaštite prava interesa učesnika u postupku javne nabavke kao i javnog interesa.

Izlagači su se  detaljnije bavili i  analizom svih izmijenjenih  normativnih rješenja, složili su se da se radi o dosta velikim izmjenama i da se ovim zakonom unosi popriličan rizik koje se tiču malih i hitnih nabavki, a sa druge strane i dobar podsticaj za nesmetano i efikasno poslovanje i razvoj malih i srednjih preduzeća. Izada Zakona o izmjenama i dopuna zakona o javnim nabavkama predstavlja prelazno rješenje  do izrade novog ZoJN, čija izrada je već počela.

Na Forumu su govorili još; M Đurović-CBCG, A Đurnić-IA, I Lalević-ZoCG, S Nikolić, Centar za soc.staranje PG, M Purić-MP, M Vukadinović-Stadion ad, T Miljić i dr.

Na forumu su učešće uzeli naručioci, ponuđači kao i NVO.

Zaključak II Foruma

  1. Nastaviti aktivnosti na daljoj harmonizaciji politike javnih nabavki u skladu sa Direktivama 23,24 i 25/2914/EK;
  2. Obezbijediti kontinuitet obuka koje sprovodi Uprava za javne nabavke u saradnji sa partnerima sa fokusom na Izmjene i dopune ZoJN objavljene u Sl.list CG br. 42/17;
  3. Istaktnuta je značajnost svih subjekata da Upravi i drugim organima u sistemu javnih nabavki dostavlaju svoja viđenja na ZoJN, praksu, buduće izazove a u susret izradi Novog ZoJN;
  4. Organizovati ovakve vrste Foruma i češće od utvrđenog Strategijim javnih nabavki za period 2016-2020.

 

PR služba UzJN