Održan sektorski sastanak prestavnika Uprave za javne nabavke sa NVO – predstavnicima radne grupe za poglavlje V – Javne nabavke 19.01.2018. godine u Podgorici

Podgorica; Na inicijativu Uprave za javne nabavke i Ministarstva evropskih poslova 19.01.2018.godine održan je sektorski sastanak predstavnika UzJN sa NVO- koji su predstavnici radne grupe za poglavlje V. Sastanku su prisustvaovali direktor UzJN doc dr Mersad Mujević ujedno i šef  Radne grupe za poglavlje V, pomoćnica direktora UzJN Mara Bogavac, Nerma Kalač viši savjetnik u UzJN,  Marina Vujačić  sekretar Ministarstva  evropskih poslova, Milena Uskoković Direktorat za pristupanje EU-Ministarstvo evropskih poslova, Ana Banović Ministarstvo finansija, Ana Đurnić-Institut alternativa, Milenko Vojičić  UMHCG i Bojana Kalezić Montenegro biznis alijansa.

U uvodnom izlaganju direktor UzJN dr Mersad Mujević zahvalio se NVO sektoru na dobroj saradnji  kroz inicijative, komentare i sugestije koje dostavljaju upravi i koji predstavljaju indirator uspješnosti međusobne saradnje. Analizirajući aktivnosti vezane za PPCG  dr Mujević je istakao da je Crna Gora donijela Strategiju razvoja sistema javnih nabavki za period 2016-2020 godina.  Da je veći dio aktivnosti koji su predviđeni strategijom UzJN i realizovala ili djelimično realizovala.

Koordinaciono tijelo redovno zasijeda i prati, prikuplja i analizira podatke o preduzetim mjerama iz oblasti javnih nabavki, prati sprovođenje mjera iz Strategije i Akcionog plana.

Da šestomjesečne i godišnje Izvještaje o radu Kordinacionog tijela se dostavljaju Vladi CG na razmatranje i usvajanje i isti se mogu naći na sajtu Vlada CG i Uprave za javne nabavke.

Direktor dr Mujević je pristutne upoznao da je uža ekspertska radna grupa uradila Nacrt Zakona o javnim nabavkama koji je objavljen na sajtu Uprave za javne nabavke, da šira radna grupa šalje prijedloge i sugestije koje će biti implementirane u konačnoj verziji nacrta zakona o javnim nabavkama i da će do kraja januara 2018.godine  zakon biti stavljen na opsežnu javnu raspravu o istom.

U skladu sa tim uradit će se i podzakonska regulative. Šef  radne grupe je prisutne  obavijestio i o napretku Projekta uvođenja e-nabavki, rekavši da je isti već u fazi otvaranja pristiglih ponuda. U daljem svom izlaganju  najavio je da će sa institucijama koje su nadležne mora raditi na ubrzanju donošenja dva važna zakona zakon o Koncesijama i zakon o JPP. U nastavku direkor dr Mujević je prisutne upoznao sa administrativnim kapacitetima sve tri institucije i konstatovao da su potrebni kapaciteti jasno definisani ali da ih treba dodatno unprjeđivati i budžetski podržati.

 

PR Služba UzJN