Održan sastanak Pododbora za trgovinu, industriju, carine i poreze između predstavnika Evropske Komisije (DG TRADE i DG GROW) i predstavnika crnogorskih institucija

Podgorica 23.oktobar 2018.godine, održan sastanak Pododbora za trgovinu, industriju, carine i poreze između predstavnika Evropske Komisije (DG TRADE i DG GROW) i predstavnika crnogorskih institucija. Upravu za javne nabavke na sastanku predstavljao je njen direktor g -din prof dr Mersad Mujević.

Uvodne napomene napravljene su od strane predstavnika Ministarstva ekonomije g-dina Gorana Nikolića i g-đe Aide Selagić-Ceković a u ime Evropske Komijije  g-đa Barbara Jesus-Gimeno, (deputy Head of Unit for Montenegro, DG NEAR)U daljem izlaganju govorilo se na teme pregovaračkih poglavlja i to;       Poglavlja 1–Slobodno kretanje robe, Poglavlja 16 – Oporezivanje, Poglavlja 20 – Preduzetnička i industrijska politika, Poglavlja 2 – Carinska unija i Poglavlja 30 – Vanjski odnosi.

U okviru sesije „Stvaranje regiona bez netarifnih barijera u trgovini“, učešće je uzeo direktor Uprave za javne nabavke g-din prof dr M Mujević i istakao da je u Skoplju je u periodu od 17-18. jula 2018. godine održan sastanak CEFTA strana na kom je vođena  diskusija o administrativnoj saradnji između nadležnih organa za konkurenciju i državnu pomoć u skladu sa odredbama CEFTA 2006 sporazuma i Višegodišnjim akcionim planom za Regionalni ekonomski prostor. U tom smislu predloženo je osnivanje CEFTA Komiteta za konkurenciju i državnu pomoć, pa je napravljen i nacrt Odluke po ovom pitanju. Rješenja sadržana u postojećem pravnom okviru Crne Gore su izraz svih principa proklamovanih direktivama EU iz 2004 godine, između ostalog principa ravnopravnosti domaćih i stranih ponuđača, te da ne postoje ograničenja učešća stranih ponuđača u postupcima sprovedenim po crnogorskim propisima. Kazano je da Uprava za javne nabavke sačinjava i podnosi Vladi na usvajanje Izvještaj o javnim nabavkama za prethodnu godinu do 31. maja tekuće godine, a isti sadrži podatke o nivou učešća stranih kompanija u CG, te da podaci pokazuju da je nivo učešća kompanija iz CEFTA Strana za 2017 godinu 9,66%. U prilog ovom govori i preliminarna analiza Sekretarijata CEFTA-e iz novembra 2017. godine koja je odrađena kroz CEFTA projekat „Implementation Status of Government procurement Related Articles of CEFTA“. Takođe, u toku su aktivnosti na donošenju novog Zakona o javnim nabavkama koji će izraz standarda direktiva EU broj 23, 24 i 25 iz 2014 godine.

Na sastanku su govorili i drugi predstavnici institucija iz CG kao to su predstavnici CBCG, MONSTATa, Uprave carina, Ministarstva ekonomije, IRF CG i dr.

Predstvanici Evropske Komisije su ocijenili sa visokom ocjenom postignute rezultate u ovoj oblasti i ohrabrili crnogorske institucije na daljem putu evropskih integracija.

U ime EK govorili su još i Andrew WILLIAMS (DG NEAR), Antonio BLANCO (DG TAXUD),  Benedicte BRONCHART (DG TRADE), i Francesca PORCELLI (DG GROW).

Agenda u prilogu.

 

PDFDownload

 

PR Služba UzJN