U organizaciji sekretarijata WTO održana radionica posvećena Vladinim nabavkama i upravljanju – Advanced Global Workshop on Government Procurement 13/15.11.2018. godine

Ženeva; 13/15.11.2018 godine,  u organizaciji Sekretarijata Svjetske Trgovinske Organizacije održana radionica, posvećena sporazumu o vladinim nabavkama  i upravljanju – Advanced Global Workshop on Government Procurement.

Pored predstavnika zemalja članica GPA, među kojima je i predstavnik Crne Gore – Uprave za javne nabavke samostalna savjetnica  g-đa Nerma Kalač, radionici su prisustvovali i predstavnici zemalja koje su u procesu pristupanja sporazumu, te predstavnici zemalja posmatrača.

Cilj radionice je edukacija, izgradnja kapaciteta i razmjena znanja i iskustava u odnosu na politiku javnih nabavki, trgovinsku liberalizaciju, te uopšte u odnosu na pricipe održivog razvoja i dobrog upravljanja,

Radionicu je otvorio generalni  direktor STO  Roberto Azevedo  koje  je naglasio važnost alata za dobro upravljanje, kao što je Sporazum o vladinim nabavkama (GPA), koji pomažu u sprečavanju korupcije i dogovora dobavljača u vladinim nabavkama. On je takođe naglasio da efektivni i efikasni sistemi nabavki zasnovani na nediskriminaciji, predvidivosti i transparentnosti mogu pomoći stvaranju ekonomskih mogućnosti za ljude širom svijeta.  Prvog dana radionice bilo je riječi o dobrom upravljanju kao imperativ revidiranog Sporazuma GPA, promovisanje dobre uprave, liberalizacija trgovine i otvoreno upravljanje kao sredstva protiv korupcije. Drugi dan radionice, bilo je riječi o sprečavanju dogovora  u javnim nabavkama kao sustinski pro-konkurentske politike. Istraživanje tržišta, transparentnost, liberalizacija trgovine i dizajn javnih nabavki kao alati za suzbijanje dogovora. O promjenljivim globalnim kontekstima  i GPA kao prateći instrument,  promjena politike Ujedinjenog Kraljevstva kao i mogući rezultati poslije Bregzita. Treći dan radionice, govorilo se o suštinskim alatima za dobro uptavljanje, zahtjevima GPA, iskustvima nekih evropskih država kao i SAD-a te rezultatima studije Evropske Banke za obnovu i razvoj.

Agenda u prilogu.

 

Download

 

PR Služba UzJN