Učešće v.d. Direktora Uprave za javne nabavke g-dina prof dr Mersada Mujevića na Panel diskusiji u Skoplju u organizaciji Mreže za afirmaciju nevladinog sektora iz Podgorice na Temu ,,Antikorupcijski mehanizmi i uloga zainteresovanih subjekata“

Skoplje, 13. decembar 2018 godine, u organizaciji Mreže za afirmaciju nevladinog sektora, održana je Regionalna konferencija o javnim nabavkama za zemlje Zapadnog Balkana.

Tema jednodnevne konferencije bili su antikorupcijski mehanizmi i uloga zainteresovanih subjekata, kojoj su prisustvovali predstavnici nevladinih organizacija, Vlada i drugih državnih institucija, preduzeća iz privatnog sektora, medija i drugih zainteresovanih subjekata iz pet zemalja zapadnog Balkana – Makedonije, Srbije, Bosne i Hercegovine, Kosova i Crne Gore.

Predstavljen je pregled najznačajnijih mišljenja, iskustava, praksi u regionu kada je u pitanju korupcija u javnim nabavkama kao i uloga zainteresovanih subjekata u borbi protiv korupcije.

Konferenciji su, pored organizatora,  prisustvovali i v.d. direktora Uprave za javne nabavke g-din Mersad Mujević i drugi zvaničnici koji su odgovorni za kreiranje i implementaciju reformi u javnim nabavkama kao i zvaničnici iz vodećih institucija nadležnih za javne nabavke u pomenutim zemljama.

Prisutni predstavnici su iznijeli svoja iskustva, razmijenili međusobne prakse u vezi načina na koji djeluju u koruptivnim situacijama usko povezanim sa javnim nabavkama izlažući problematiku i rješenja koja nalaže novo evropsko zakonodavstvo.

Na konferenciji je istaknuto da usvajanje Direktiva Evropske Unije u oblasti javnih nabavki podrazumijeva odgovarajuće izmjene i dopune nacionalnih zakonodavstava, upotpunjenje institucionalnog okvira i izgradnju kapaciteta, te da je ova konferencija prilika za  razmjenu  iskustava među zemljama.

Ukazali su na potrebu jačanja institucija u oblasti javnih nabavki kako bi bile spremne i sposobne za dalji razvoj sistema javnih nabavki, te naglasili da učešće civilnog sektora u velikoj mjeri pomaže borbi protiv neželjenih efekata koje javne nabavke i sistem uopšte mogu da proizvedu u periodu prelaza iz neuređenog u uređeno poslovno okruženje javnih nabavki.

Dalje je istaknuto da visoka korupcija, slaba primjena zakona i nedostatak političke volje da se stvari promijene ostaju ključni problemi svih zemalja Zapadnog Balkana, kada je riječ o javnim nabavkama. Na konferenciji je ukazano na ulogu države, nezavisnih tijela i nevladinih organizacija u kontroli javnih nabavki.

Kao jedan od panelista na konferenciji v.d. direktora Uprave za javne nabavke prof. dr Mersad Mujević istakao je u svom izlaganju, ukazujući na konkretne korupcijske rizike u postupcima javnih nabavki i na zakonske i institucionalne mjere na kojima mi u CG radimo da bi isti minimaliziraju, odnosno svedu na najmanju moguću mjeru. Istakao je da sprovođenje postupka javne nabave mimo pravila, ili uz pogrešnu primjenu pravila, ne mora apriori pretpostavljati koruptivno ponašanje, nego se može raditi i o posljedici nepoznavanja ili nedovoljnog poznavanja propisa.

Zakon o javnim nabavkama CG počiva na zahtjevima transparentnosti postupanja i zabrani diskriminacije, a pridržavanje pravila postupka, samo po sebi, minimalizira rizike  koruptivnog  ponašanja.

Ipak, propisivanje pravila postupanja, samo za sebe, ne može biti dovoljno jer je nemoguće predvidjeti i obuhvatiti sve moguće situacije u kojima se  može naći neki od učesnika postupka javne nabavke.

Nemogućnost apsolutnog normiranja stoga mora biti nadoknađena etičnošću postupanja učesnika postupka javne nabavke, edukacijom učesnika postupka, jačanjem socijalnih normi i podizanjem svijesti o štetnosti korupcije kao razvijanjem i jačanjem različitih preventivnih, kontrolnih i represivnih mehanizama.

Da bi odgovorno pristupili kao društvo bez obzira od koga to dolazilo (države, ponuđača, NVO, medija, građana i dr.) – jer svi znamo da je korupcija definisana kao društveno neprihvatljiva pojava koja direktno ugrožava ljudska prava, razara moral i ugrožava stabilnost i privredni razvoj države….moralo se pristupiti strateški ovom problemu, bez obzira što će neko reći donijelo se na desetine strategija pa šta…i dalje smanjenje korupcijskih rizika je na skoro istom nivou kao prje nekoliko godina…na ljestvici.. Globalni Indeks percepcije korupcije nijedna država zapadnog Balkana se nije nešto proslavila…

Mi smo decembra 2015 godine poslije opsježne javne rasprave i nekoliko čitanja u EU usvojili Strategiju razvoja sistema javnih nabavki sa AP za period 2016-2020 koja sadži 10 poglavlja između ostalog i poglavlje nazvano „Unaprijeđenje mjera za suzbijanje neregularnosti i mjere za borbu protiv korupcije“… crnogorski odgovor na korupciju u javnim nabavkama kako definiše ova Strategija treba da bude multi-disciplinarana, baziran na uvođenju strogih pravila u cilju povećanja transparentnosti cjelokupnog procesa, prevencije korupcije, unaprijeđenja nadzora i kontrole uključujući vođenje efikasnijih prekršajnih postupaka za kršenje zakona, a na kraju i vođenja efikasnijih krivičnih postupaka za slučajeve u kojima postoji sumnja na korupciju.

Jasno je dakle da specifična priroda javnih nabavki u kojoj se ostvaruje interakcija javnog i privatnog sektora, pogotovo ako se ista sagleda u kontekstu ukupnih velikih vrijednosti postupaka javnih nabavki, opravdava uvodno označeno gledište iz Strategije o posebnoj ranjivosti javnih nabavki u odnosu na korupciju.

Korupcijski su rizici potencijalno prisutni u svim fazama postupka javne nabavke, kao i u procesima i aktivnostima koji se događaju prije samoga početka postupka javne nabave te nakon završetka postupka javne nabavke.

Za korupciju u javnim nabavkama ima lijeka, ali je njegova primjena složena i zahtijeva aktivnost velikog broja aktera i stalno prilagođavanje. Ne radi se o jednom za svagda datom receptu koji jednom primijenjen daje trajne efekte. Međutim, elementi rješenja relativno su konstantni. Ipak, bez efikasnog pravosuđa ni puna primjena ovih principa neće obezbijediti rezultate.

U nastavku konferencije, prema utvrđenoj agendi, održane su plenarne sesije i panel sesija učesnika o: Javnim nabavkama na Zapadnom Balkanu iz ugla civilnog sektora, prezentacija izvještaja o stanju u javnim nabavkama, uloga ključnih aktera u borbi protiv korupcije u javnim nabavkama, Organizacijama civilnog društva i metodama i alatima koje koriste mediji u identifikaciji i istraživanju korupcije u javnim nabavkama i metodama koje koristi Balkan tender watch.

O datim temama govorili su: Gđa J Filipović, Balkan Tender Watch, Gdin S Žbogar, ambasador, Šef Delegacije Evropske Unije, Gdin D Tevdovski, ministar finansija, Republika Makedonija, Prof. Dr M Mujević,  v.d. direktora Uprave za javne nabavke Crne Gore, Gđa I Mrdović, MANS Crna Gora, Gdin D Šabić iz Fonda za otvoreno društvo, Srbija, Gdin G Filkov, Centar za civilne komunikacije, Makedonija, Gdin B Kovačević, Agencija za ekonomski razvoj, Banja Luka, Gđa D Metushi Krasniqi, Demokratski institut, Kosovo, Gdin J Jakovac, Agencija za javne nabavke BIH, Gdin B Kelmendi, Agencija za antikorupciju, Kosovo, Gđa L Stefanova, Specijalno javno  tužilaštvo, Makedonija, Gdin G Ilić, zamjenik glavnog javnog tužioca, Srbija, Gdin B Čečen, direktor Centar istraživačko novinarstvo Srbije, Gđa A Đurnić, NVO Institut Alternativa, Gdin V Prebreza, BIRN Kosovo i gdin S Miljkić, BIRN, BiH.

Moderatori pomenutih bili su: Gdin G Filkov, Centar za civilne komunikacije, Gđa S Fakić, Centar za civilne komunikacije, Makedonija, Gdin M Miraščija, OSF, Bosna i Hercegovina i Gđa A Petruševa, BIRN Makedonija.

Diskusija je završena zaključcima o  daljim koracima razvoja sistema javnih nabavki, obimu i načinu učešća civilnog sektora u prezentaciji stvarnog stanja javnih nabavki u zemljama Zapadnog Balkana.

Agenda i fotografije u prilogu.

This image has an empty alt attribute; its file name is PDF.png

Agenda Skoplje

PR Služba za javne nabavke