Obuka trenera u oblasti javnih nabavki, 22 – 23. jul 2020. godine

U okviru projekta “Poboljšanje i jačanje institucionalnog i pravnog okvira u oblasti javnih nabavki i državne pomoći u Crnoj Gori, ugovor br. CFCU/MNE/056”, u periodu 22. – 23. jula 2020 godine organizovana je obuka trenera u oblasti javnih nabavki. Učesnici obuke su predstavnici Direktorata za politiku javnih nabavki, Komisije za zaštitu prava ponuđača, Ministarstva odbrane, Uprave javnih radova i Elektroprivrede Crne Gore.

Cilj obuke je unapređenje efikasnosti i efektivnosti sistema javnih nabavki u Crnoj Gori jačanjem operativnih kapaciteta za upravljanje postupkom javne nabavke, te promovisanjem stručnog osposobljavanja trenera koji će dalje obučavati službenike za javne nabavke i prenositi znanja i vještine koje se odnose na zakon i praksu u javnim nabavkama.

Što se tiče obuka u oblasti javnih nabavki, odgovarajuće razumijevanje i pravilna primjena rješenja u oblasti javnih nabavki uveliko zavise od intenzivnosti i kvaliteta prenošenja znanja i iskustva, zbog čega posebnu pažnju treba posvetiti ovom obliku stručnog osposobljavanja što će rezultirati ujednačenom praksom.

Imajući u vidu da novi Zakon o javnim nabavkama uvodi brojne nove instrumente, metode i procedure za pravilnu implementaciju kvalitetno realizovane obuke su od izuzetnog značaja. Pored toga, prelazak na isključivo elektronske javne nabavke neće biti uspješan ako naručioci i ponuđači nemaju posebno znanje i iskustvo koje se mora osigurati odgovarajućom realizacijom obuke.

Uzimajući u obzir veoma visok nivo znanja i stručnosti učesnika, obuka je usredsređena na najznačajnije promjene koje se u Crnu Goru uvode novim odredbama Zakona o javnim nabavkama, naročito na one koje potiču iz prava i prakse EU.

Fotografije u prilogu.