(Crnogorski) Potpisan Sporazum o saradnji sa Univerzitetom DONJA GORICA, dana 18. maja 2012. godine