Održana radionica na temu “Zaštita prava u javnim nabavkama”