(Crnogorski) Održan sastanak sa predstavnicima Evropske unije za oblast vladavine prava na temu: “Unapređenje mjera za koordinaciju preventivnih antikorupcijskih aktivnosti i analiza efikasnosti sporovođenja Zakona o javnim nabavkama”