(Crnogorski) Javni poziv nevladnim organizacijama za predlaganje kandidata/tkinje za člana/icu u Radnoj grupi za utvrđivanje metodologije analize rizika u vršenju kontrole, sa ciljem proaktivnog djelovanja u prevenciji i ranom otkrivanju koruptivnih radnji i drugih djela sa obilježjima korupcije