(Crnogorski) Izjava glavnog pregovarača, g-dina Mujevića