Belgija, Brisel, 20. jun 2018. godine, Održan Pododbor za unutrašnje tržište i konkurenciju između predstavnika Evropske komisije i Crne Gore

U Briselu je održan sastanak Pododbora za unutrašnje tržište i konkurenciju između Crne Gore i Evropske Komisije, čija je tema bilo dalje unaprjeđenje stanja u sedam pregovaračkih poglavlja od strane crnogorskih institucija. Sastanak su otvorili zamjenica šefa Jedinice za Crnu Goru u Generalnoj direkciji za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Barbara Jesus-Gimeno i generalna direktorica za unutrašnje tržište i konkurenciju u Ministarstvu ekonomije Biljana Jakić.

Na sastanku je razmatran ostvareni napredak u oblastima obuhvaćenim sljedećim poglavljima: Poglavlje 3-Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga, Poglavlje 4-Sloboda kretanja kapitala, Poglavlje 5-Javne nabavke, Poglavlje 6-Privredno pravo, Poglavlje 7-Pravo intelektualne svojine, Poglavlje 8-Konkurencija, Poglavlje 9-Finansijske usluge i Poglavlje 28-Zaštita potrošača i zdravlja.

Crnogorska strana je izvijestila predstavnike EK o napretku u dijelu usklađivanja nacionalnog zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU, kao i jačanja institucionalnih i administrativnih kapaciteta u cilju adekvatnog sprovođenja evropskih standarda.

Što se tiče Poglavlja 5, Evropsku komisiju su predstavljali Carmen Raluca Ipate, Službenik za politiku pristupa tržištima nabavki (DG GROW) i Alexander Fricke (DG NEAR). Upravu za javne nabavke predstavljao je direktor doc dr Mersad Mujević, Šef RG za Poglavlje 5 Javne nabavke koji je govorio o aktivnostima koje je Uprava sprovela u toku 2017/18. godine, kao i o budućim izazovima na polju politike javnih nabavki u Crnoj Gori. Radnom timu Uprave pored g-dina dr M Mujevića prisustvovala je i g-đa Svetlana Tomović, samostalni savjetnik u Upravi.

Predmet fokusa predstavnika EK je, u pogledu Poglavlja 5, bio napredak u zakonodavnom usklađivanju uključujući napredak vezan za e-nabavke, sprovođenje strategije, međunarodne sporazume, kao i napredak u smislu administrativnih kapaciteta institucija u ovoj oblasti i relevantne statističke podatke. Pitanja su proistekla iz nedavne ekspertske misije sprovedene u Crnoj Gori i reflektuju najnovija dešavanja u sistemu javnih nabavki u zemlji.

Direktor dr Mujević je u svom izlaganju pružio najnovije informacije vezane za usvajanje novog Zakona o javnim nabavkama usklađenog sa Direktivama EU iz 2014. godine, čiji se Prijedlog nalazi u proceduri kod nadležnih crnogorskih institucija. Javne nabavke su, u skladu sa izvještajima o napretku EK i SIGMA-e za prethodnu godinu, ocijenjene kao poglavlje u kojima je potrebno uložiti dodatne napore na realizaciji završnih mjerila, prvenstveno kroz harmonizaciju zakonodavstva, jačanje administrativnih kapaciteta i poboljšanje koordinacije među relevantnim institucijama sistema. To se posebno odnosi na pitanje koncesija i javno-privatnih partnerstava koje je obuhvaćeno ovim Poglavljem, a gdje su već sprovedene značajne aktivnosti u smislu izrade nacrta zakona koji su takođe u proceduri.

Šef Poglavlja 5 je istakao napore koji se ulažu na realizaciji zadatih rokova, kao i na pratećim aktivnostima, prvenstveno sprovođenju obuka u skladu sa novim zakonodavstvom odnosno pripremi modula obuke, uvođenju elektronskih javnih nabavki i izradi podzakonske regulative.

Evropska komisija je naglasila da cijeni aktivan pristup pregovorima crnogorske strane i dala preporuke za usvajanje kvalitetnog zakonodavstva uz poštovanje procesa javnih konsultacija i poboljšanje međuinstitucionalne koordinacije.

 

Spisak učesnika

 

Agenda

 

 

PR Služba UzJN