OBAVJEŠTENJE O ROKU I USLOVIMA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA RAD NA POSLOVIMA JAVNIH NABAVKI, 30. juna 2023. godine (petak)

Obavještenje o terminu polaganja stručnog ispita (pismeni dio) – , 25.12.2018. godine

Download Napomena: Pismeni ispit će se održati 25.12.2018. godine od 09:00h  u prostorijama Uprave za javne nabavke (stara zgrada Vlade), ulica Jovana Tomaševića br.2, Podgorica.

Uspjeh kandidata na pismenom dijelu ispita, održanom dana 04.12.2018. godine

Download Napomena: Usmeni će se držati 20.12.2018. od 14h Uvid u testove možete izvršiti u petak od 12-14h kod Sekretara komisije. Sekretar Komisije, Sanja Poleksić Mujović

(Crnogorski) Obavještenje o terminu polaganja stručnog ispita (pismeni dio) – srijeda, 9. decembar 2015. godine

(Crnogorski) Obavještenje o terminu polaganja stručnog ispita (pismeni dio) – petak, 19. jun 2015. godine

  Download