(Crnogorski) Poštovani, Obavještavamo Vas da se odluke sa sjednica Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki više neće uporedo objavljivati na sajtu Uprave za javne nabavke i Državne komisije, već će se iste samo objavljivati na sajtu Državne komisije u odjeljku “pregled rješenja i zaključaka”.

(Crnogorski) ODLUKE DRŽAVNE KOMISIJE SA SJEDNICE ODRŽANE 26. I 27.05.2015. GODINE ĆE ZBOG TEHNIČKIH PROBLEMA BITI OBJAVLJENE NA SAJTU DRŽAVNE KOMISIJE U DIJELU “PREGLED RJEŠENJA I ZAKLJUČAKA”

UP. 0904-746/2-2014 od 23.12.2014.g.

Naručilac: Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice DOO Podgorica. Žalilac: Konzorcijum ”Arhitektonski studio AIM” DOO Podgorica, ”Civil engineer” DOO Podgorica, ”Tekton group” DOO Podgorica, ”Hidrofokus” DOO Podgorica, ”Jawel Crna Gora” DOO Danilovgrad, ”Nova energija” DOO Podgorica, ”Lars Fire” DOO Podgorica i ”Verde projekt” DOO Podgorica. Predmet: Nabavka usluge revizije Idejnog rješenja i Glavnog projekta Gradskog […]

UP. 0904-815/2-2014 od 23.12.2014.g.

Naručilac: Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Žalilac: “Mušović” DOO Bijelo Polje. Predmet: Nabavka kancelarijskog namještaja za Filijale u Budvi i Cetinju.

UP. 0904-750/4-2014 od 23.12.2014.g.

Naručilac: Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Žalilac: “Stratus” DOO Podgorica. Predmet: Nabavka kancelarijskog materijala, po partijama.