UP. 0904-785/1-2014 od 23.12.2014.g.

Naručilac: Direkcija javnih radova. Žalilac: Konzorcijum “Erlang” Nikšić. Kontrola postupka javne nabavke po Pozivu broj 05-91/14 od 08.08.2014.g. Predmet: Nabavka izvođenja radova na rekonstrukciji Doma vojske Crne Gore za potrebe smještaja Društva sa ograničenom odgovornošću Investiciono preduzetnički centar „Tehnopolis“ u Nikšiću.

UP.0902-744/2-2014 od 23.12.2014.g.

Naručilac: JPU ”Đina Vrbica” Podgorica. Žalilac: „Slavisan DDD“ DOO Podgorica. Predmet: Nabavka usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije unutrašnjeg zatvorenog prostora, dijela dvorišta i šahti u 12 vaspitnih jedinica Ustanove, na period od 12 mjeseci dva puta i u slučaju vanredne potrebe.

UP.0902-761/3-2014 od 23.12.2014.g.

Naručilac: ”Čistoća” DOO Podgorica. Žalilac: ”M-Code” DOO Danilovgrad. Predmet: Nabavka usluga Car track sistema praćenja vozila.

UP.0902-765/2-2014 od 23.12.2014.g.

Naručulica: JZU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore Podgorica. Žalilac: ”Inel medica” DOO Podgorica. Predmet: Nabavka medicinskih sredstava.

UP. 0904-733/6-2014 od 23.12.2014.g.

Naručilac: Opština Nikšić. Žalioci: “G Tech” DOO Podgorica i “Coreit” DOO Podgorica. Predmet: Nabavka usluga implementacije i održavanja neophodne infrastrukture (softer, hardver, kolokaciju, komunikacioni link) za funkcionisanje sistema preko kojeg bi se omogućilo plaćanje parkinga putem SMS-a.