UP. 0902-718/4-2014 od 23.12.2014.g.

Naručilac: Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić. Žalilac: ”Bi-Kod” DOO Podgorica. Predmet: Nabavka izvođenja radova za potrebe HE ”Perućica” – obezbjeđenja dodatne sigurnosti ankernog bloka u tjemenu T8 cjevovoda HE Perućica.

UP. 0902-829/3-2014 od 23.12.2014.g.

Naručilac: JU Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore Cetinje. Zahtjev za nastavak postupka javne nabavke po Pozivu br. 02-1328/3 od 04.11.2014.g. za pregovarački postupak bez prethodnog objavljivanja poziva za javno nadmetanje.

UP. 0905-757/4-2014 od 23.12.2014.g.

Naručilac: Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica. Žalilac: “Studio projekt” DOO Podgorica. Predmet: nabavka usluga projektovanja, po partijama.

UP. 0905-762/2-2014 od 23.12.2014.g.

Naručilac: “Vodovod i kanalizacija” DOO Podgorica. Žalilac: “Vatrooprema” DOO Podgorica. Predmet: nabavka sredstava i opreme zaštite na radu.

UP.0902-447/18-2012 od 23.12.2014.g.

Naručilac: Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica. Žalioci: Konzorcijuma „Energomontaža“ AD Beograd, „Bemax“ DOO Podgorica, „Zavod za građevinske materijale, geotehniku i hemijske analize“ AD Nikšić, „Hydrogis system“ DOO Podgorica, „S&T Sistem“ DOO Podgorica i „Arso Milić“ DOO Podgorica, Konzorcijum „Ramel“ DOO Nikšić, „Inzinering DASS“ DOO Ohrid, „Mehanizacija i programat“ AD Nikšić, „Civil Engineer“ DOO Podgorica i […]