Obavještenje

 

 

Obavještavamo sva zainteresovana lica da je elektronski sistem javnih nabavki bio nedostupan, zbog kvarova na mreži (hardveru), dana 16. 03. 2022. godine od 11.00h do 14.30h, pa se sva otvaranja zakazana u tom periodu pomjeraju za 4 sata istog dana,  u skladu sa članom 94 stav 3 Zakona o javnim nabavkama (“Sl. list CG”, br. 074/19) kojim je propisano da je naručilac dužan da rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda produži u slučaju prekida rada ESJN, za period trajanja prekida.

Molimo naručioce da postupaju shodno opštim principima i načelima javnih nabavki.