(Crnogorski) Izvještaj o saradnji Uprave za javne nabavke sa NVO sektorom za 2015. godinu