OBAVJEŠTENJE ZA OBVEZNIKE PRIMJENE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

Obavještavamo obveznike primjene Zakona o javnim nabavkama da je Vlada Crne Gore na 162. sjednici od 19.03.2020. godine, usvojila hitne mjere u cilju reakcije na negativne ekonomske efekte od

epidemije korona virusa (http://www.gov.me/sjednice_vlade_2016/162 ).

Ministarstvo finansija upućuje naričioce na obavezu poštovanja Odluke Vlade Crne Gore.

Istovremeno, molimo naručioce da u postupcima javnih nabavki posebno uvaže trenutne okolnosti na tržištu i spriječenosti potencijalnih ponuđača da u skladu sa Zakonom, pripreme ponudu, obezbijede dokaze i sredstva obezbjeđenja, kao i otežane procedure dostave poštiljki  iz zemalja Evropske unije i okruženja.

U tom dijelu, a sa izuzećem javnih nabavki neophodnih za funkcionisanje zdravstvenog sistema, potreba nacionalne bezbjednosti i hitnih nabavki, molimo naručioce da nabavke koje nijesu nužne za nesmetano fukcionisanje ne pokreću poštujući politiku i mjere Vlade Crne Gore.

Istovremeno, molimo obveznike primjene Zakona da u skladu sa procjenom trenutne situacije utvrde mogucnosti realizacije zapocetih postupaka javnih nabavki u skladu sa Zakonom.

Za dodatne konsultacije stojimo na raspolaganju.

Ministarstvo finansija

Direktorat za politiku javnih nabavki