Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji

Download

– Organizaciona šema Direktorata za politiku javnih nabavki –

 

 

GENERALNI DIREKTOR
Ime i prezime Kontakt e-mail Funkcija
Jelena Jovetić

biografija JJ

jelena.jovetic@mif.gov.me Generalni direktor

 

Direkcija za normativno – pravne poslove i monitoring u javnim nabavkama
Ime i prezime Kontakt e-mail Funkcija
Farisa Kurpejović farisa.kurpejovic@mif.gov.me Načelnik/ca
Odsjek za normativno – pravne poslove u oblasti javnih nabavki
Ime i prezime Kontakt e-mail Funkcija
Goran Vojinović goran.vojinovic@mif.gov.me Koordinator odsjeka
Nerma Kalač nerma.kalac@mif.gov.me Samostalni savjetnik
Milena Šaban milena.saban@mif.gov.me Samostalni savjetnik
Odsjek za monitoring u javnim nabavkama
Ime i prezime Kontakt e-mail Funkcija
Dijana Vukčević dijana.vukcevic@mif.gov.me Koordinator odsjeka
Svetlana Tomović svetlana.tomovic@mif.gov.me Samostalni savjetnik
Zilha Bralić zilha.bralic@mif.gov.me Samostalni savjetnik

 

Direkcija za praćenje sistema javnih nabavki i upravljanje elektronskim javnim nabavkama
Ime i prezime Kontakt e-mail Funkcija
Gorana Mrvaljević gorana.mrvaljevic@mif.gov.me Načelnik/ca
Mara Bogavac mara.bogavac@mif.gov.me Samostalni savjetnik
Aleksandar Mihaljević aleksandar.mihaljevic@mif.gov.me Samostalni savjetnik
Dunja Bošković dunja.boskovic@mif.gov.me Samostalni savjetnik

 

Direkcija za stručno osposobljavanje, usavršavanje i polaganje stručnog ispita iz oblasti javnih nabavki
Ime i prezime Kontakt e-mail Funkcija
Sanja Poleksić sanja.poleksic@mif.gov.me Načelnik/ca
Marija Radević marija.radevic@mif.gov.me Samostalni savjetnik
Stefani Stefanović stefani.stefanovic@mif.gov.me Viši savjetnik
Elma Smailović elma.smailovic@mif.gov.me Viši savjetnik

 

Direkcija za javno – privatno partnerstvo
Ime i prezime Kontakt e-mail Funkcija
Anja Pribilović anja.pribilovic@mif.gov.me Samostalni savjetnik
Anđela Magdelinić andjela.magdelinic@mif.gov.me Viši savjetnik