POZIV ZA OBUKU O JAVNIM NABAVKAMA ZA PRAKTIČNU PRIMJENU ELEKTRONSKOG SISTEMA JAVNIH NABAVKI (CEJN)

Ministarstvo finansija, Direktorat za politiku javnih nabavki organizuje obuku o javnim nabavkama za zaposlene kod naručioca  za vršenje poslova javnih nabavki, za praktičnu primjenu elektronskog sistema javnih nabavki (CeJN). Termin održavanja  obuke je  srijeda, 15. jun  2022. godine, od 9:00-12:00 časova. Obuka će se organizovati u sali  u prizemlju u staroj zgradi Vlade, u ul. Jovana Tomaševića 2,  Podgorica. Broj polaznika je ograničen. Zainteresovani  su dužni da se zaključno sa  utorkom, 14. jun 2022. ...

POZIV NA OBUKU ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA RAD NA POSLOVIMA JAVNIH NABAVKI – 08. jun  2022. godine

Ministarstsvo finansija, Direktorat za politiku javnih nabavki organizuje obuku za polaganje stručnog ispita za rad na poslovima javnih nabavki, za zaposlene kod naručioca i druga zainteresovana lica, koji imaju namjeru da polažu stručni ispit.  Termin održavanja  obuke je  srijeda, 08. jun  2022. godine, od 9:00-15:00 časova. Obuka će se organizovati u Plenarnoj sali, u prizemlju u staroj zgradi Vlade, ul. Jovana Tomaševića 2,  Podgorica. Broj polaznika je ograničen. Zainteresovani  su dužni da se zaključno ...

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja objavljuje Javni poziv kojim upućuje na Javnu raspravu Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja objavljuje Javni poziv kojim upućuje na Javnu raspravu Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama.

Objavljeno novo izdanje Bijele knjige: Investiciona klima u Crnoj Gori za 2021. godinu

Savjet stranih investitora u Crnoj Gori objavio je novo izdanje Bijele knjige: Investiciona klima u Crnoj Gori za 2021. godinu, koja predstavlja pregled poslovnog okruženja kroz opažanja članova Savjeta  i nalaze priznatih međunarodnih izvještaja. Bijela knjiga je dostupna na linku: http://www.mfic.me/phocadownload/WEB%20Bijela%20knjiga%202021.pdf

RTCG pripremila prilog “Evropa za tebe” u vezi sa pregovaračkim poglavljem 5 – Javne nabavke

U okviru emisije "Evropa za tebe", Radio televizija Crne Gore - RTCG pripremila je prilog o reformama u okviru Pregovaračkog poglavlja 5 - Javne nabavke.
U emisiji su učešće uzeli:
Jelena Jovetić, šefica Radne grupe za pregovaračko poglavlje 5, koja je predstavila najznačajnije reforme koje je Vlada Crne Gore sprovela u dijelu kreiranja efikasnijeg sistema javnih reformi i implementacije standarda zahtijevanih u integracionim procesu.