Ministarstvo finansija i socijalnog staranja objavljuje Javni poziv kojim upućuje na Javnu raspravu Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja objavljuje Javni poziv kojim upućuje na Javnu raspravu Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama.

Objavljeno novo izdanje Bijele knjige: Investiciona klima u Crnoj Gori za 2021. godinu

Savjet stranih investitora u Crnoj Gori objavio je novo izdanje Bijele knjige: Investiciona klima u Crnoj Gori za 2021. godinu, koja predstavlja pregled poslovnog okruženja kroz opažanja članova Savjeta  i nalaze priznatih međunarodnih izvještaja. Bijela knjiga je dostupna na linku: http://www.mfic.me/phocadownload/WEB%20Bijela%20knjiga%202021.pdf

RTCG pripremila prilog “Evropa za tebe” u vezi sa pregovaračkim poglavljem 5 – Javne nabavke

U okviru emisije "Evropa za tebe", Radio televizija Crne Gore - RTCG pripremila je prilog o reformama u okviru Pregovaračkog poglavlja 5 - Javne nabavke.
U emisiji su učešće uzeli:
Jelena Jovetić, šefica Radne grupe za pregovaračko poglavlje 5, koja je predstavila najznačajnije reforme koje je Vlada Crne Gore sprovela u dijelu kreiranja efikasnijeg sistema javnih reformi i implementacije standarda zahtijevanih u integracionim procesu.

POZIV ZA ONLINE OBUKU O JAVNIM NABAVKAMA, 23. mart 2022. godine

Ministarstsvo finansija i socijalnog staranja – Direktorat za politiku javnih nabavki organizuje online obuku o javnim nabavkama za zaposlene kod ponuđača. Obuka je planirana za  srijedu, 23. mart 2022. godine, u terminu: 09:00-12:00 časova. Molimo zainteresovana lica da najkasnije do utorka,  22. marta 2022. godine do 12:00 časova dostave prijavu iz priloga ovog obavještenja na navedenu e-mail adresu. Prijavljenim polaznicima obuke administratori Direktorata dostaviće na e-mail adrese link za pristup Zoom aplikaciji preko ...

Obavještenje