POZIV ZA OBUKU O JAVNIM NABAVKAMA za zaposlene i sva zainteresovana lica za polaganje stručnog ispita u oblasti javnih nabavki

Ministarstvo finansija  - Direktorat za politiku javnih nabavki, organizuje obuku za polaganje stručnog ispita u oblasti  javnih nabavki za zaposlene i sva zainteresovana lica  25. maja 2023. godine. Obuka će se organizovati u Staroj zgradi Vlade ul.Jovana Tomaševića br.2. Zainteresovani su dužni da se zaključno do 24. maja 2023. godine do 12:00 časova prijave na e-mail adrese: ljiljana.nikolic@mif.gov.me; jovana.anicic@mif.gov.me i dostave popunjenu prijavu za pohađanje obuke koja se nalazi u ...

VAŽNO OBAVJEŠTENJE!!!

Obavještavamo sva zainteresovana lica da je elektronski sistem javnih nabavki bio nedostupan, zbog neplaniranih radova na mreži, dana 03.04.2023. godine do 07:00h, pa se sva planirana otvaranja pomjeraju za 03.04.2023 za 3 sata, u skladu sa clanom 94 stav 3 Zakona o javnim nabavkama ("Sl. list CG", br. 074/19, 003/23 i 011/23), kojim je propisano da je narucilac dužan da rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda produži u ...

POZIV ZA OBUKU O JAVNIM NABAVKAMA za zaposlene u organima i službama lokalnih samouprava iz primorske regije

Ministarstvo finansija  - Direktorat za politiku javnih nabavki, organizuje obuku na temu primjene novih zakonskih rješenja u oblasti  javnih nabavki za zaposlene u organima i službama lokalnih samouprava iz primorske regije 22. marta 2023. godine. Obuka će se organizovati u Akademiji znanja, u ulici Žrtava Fašizma broj 56, Budva. Zainteresovani su dužni da se zaključno sa 21. martom 2023. godine do 12:00 časova prijave na e-mail adrese: ljiljana.nikolic@mif.gov.me; jovana.anicic@mif.gov.me i ...

POZIV ZA OBUKU O JAVNIM NABAVKAMA za zaposlene kod naručioca i drugih zainteresovanih lica

Ministarstvo finansija  - Direktorat za politiku javnih nabavki, organizuje prvu u nizu obuka na temu primjene novih zakonskih rješenja u oblasti  javnih nabavki za naručioce i druga zainteresovana lica,  23. februara 2023. godine. Obuka će se organizovati u staroj zgradi Vlade, sala za sastanke, ulica Jovana Tomaševića broj 2., Podgorica. Broj polaznika je ograničen na 60. Zainteresovani su dužni da se zaključno sa 22. februarom tekuće godine do 12:00 časova prijave na e-mail ...

OBAVJEŠTENJE ZA PRIVREDNE SUBJEKTE

Download