POZIV ZA OBUKU O JAVNIM NABAVKAMA za zaposlene i sva zainteresovana lica za polaganje stručnog ispita u oblasti javnih nabavki

Ministarstvo finansija  - Direktorat za politiku javnih nabavki, organizuje obuku za polaganje stručnog ispita u oblasti  javnih nabavki za zaposlene i sva zainteresovana lica 25. septembra 2023. godine. Obuka će se organizovati u Staroj zgradi Vlade ul. Jovana Tomaševića br.2. Zainteresovani su dužni da se zaključno sa 22. septembrom 2023. godine do 12:00 časova prijave na e-mail adrese: sanja.poleksic@mif.gov.me; jovana.anicic@mif.gov.me i dostave popunjenu prijavu za pohađanje obuke koja se nalazi ...

POZIV ZA OBUKU O JAVNIM NABAVKAMA za zaposlene i sva zainteresovana lica za polaganje stručnog ispita u oblasti javnih nabavki

POZIV ZA OBUKU O JAVNIM NABAVKAMA za zaposlene i sva zainteresovana lica za polaganje stručnog ispita u oblasti javnih nabavki Ministarstvo finansija - Direktorat za politiku javnih nabavki, organizuje obuku za polaganje stručnog ispita u oblasti javnih nabavki za zaposlene i sva zainteresovana lica 10. jula 2023. godine. Obuka će se organizovati u Staroj zgradi Vlade ul. Jovana Tomaševića br.2. Zainteresovani su dužni da se zaključno sa 04. julom 2023. godine do ...

Pojednostavljene i skraćene procedure u sistemu javnih nabavki

Naručiocima u sistemu javnih nabavki, od danas je, omogućeno da, preko Elektronske platforme javnih nabavki (CEJN) izvrše provjeru ispunjenosti obaveznih uslova za učešće privrednih subjekata u postupcima javnih nabavke koji se odnose na izmirivanje obaveza po osnovu poreza i doprinosa. Naime, u okviru CEJN platforme, koja je operativna od 1. januara 2021. godine, izvršeno je uspostavljanje elektronske veze Elektronskog sistema javnih nabavki sa Upravom prihoda i carina, čime ...

POZIV ZA OBUKU O JAVNIM NABAVKAMA za zaposlene i sva zainteresovana lica za polaganje stručnog ispita u oblasti javnih nabavki

Ministarstvo finansija  - Direktorat za politiku javnih nabavki, organizuje obuku za polaganje stručnog ispita u oblasti  javnih nabavki za zaposlene i sva zainteresovana lica  25. maja 2023. godine. Obuka će se organizovati u Staroj zgradi Vlade ul.Jovana Tomaševića br.2. Zainteresovani su dužni da se zaključno do 24. maja 2023. godine do 12:00 časova prijave na e-mail adrese: ljiljana.nikolic@mif.gov.me; jovana.anicic@mif.gov.me i dostave popunjenu prijavu za pohađanje obuke koja se nalazi u ...

VAŽNO OBAVJEŠTENJE!!!

Obavještavamo sva zainteresovana lica da je elektronski sistem javnih nabavki bio nedostupan, zbog neplaniranih radova na mreži, dana 03.04.2023. godine do 07:00h, pa se sva planirana otvaranja pomjeraju za 03.04.2023 za 3 sata, u skladu sa clanom 94 stav 3 Zakona o javnim nabavkama ("Sl. list CG", br. 074/19, 003/23 i 011/23), kojim je propisano da je narucilac dužan da rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda produži u ...