Obavještenje

Uvažavajući značaj zakonske regulative i pravne zaštite, Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki je počela sa objavljivanjem pravne prakse preko portala.

Pravna rješenja dostupna su na ovom linku: Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki (kontrola-nabavki.me)