Obuka trenera u oblasti javnih nabavki, 22 – 23. jul 2020. godine

U okviru projekta “Poboljšanje i jačanje institucionalnog i pravnog okvira u oblasti javnih nabavki i državne pomoći u Crnoj Gori, ugovor br. CFCU/MNE/056”, u periodu 22. – 23. jula 2020 godine organizovana je obuka trenera u oblasti javnih nabavki. Učesnici obuke su predstavnici Direktorata za politiku javnih nabavki, Komisije za zaštitu prava ponuđača, Ministarstva odbrane, […]

Završena obuka u oblasti javnih nabavki namijenjena korisnicima instrumenta pretpristupne pomoci IPA – za Zapadni Balkan i Tursku u organizaciji Uprave za javne nabavki i ITC iz Torina – sertifikovano po standardima EU dvanaest trenera

Ideja samog  Projekta je da se doprinese pojačavanju administrativnih kapaciteta i dobrog upravljanja u javnim nabavkama putem uspostavljanja ekonomičnog i održivog nacionalnog sistema pružanja obuke koji se bazira na Direktivama  EU  i odgovarajućih metodologija. Obuka trenera (ToT) čini dio ukupnog cilja projekta da se uspostavi na nivou svake zemlje jedan ekonomičan i održiv „Nacionalni sistem […]