Rezultati pismenog dijela ispita, održanog dana 21.04. 2022. godine

Obavještenje o grupama na polaganju 21.04.2022. godine.

Obavještavamo Vas da će Direktorat za politiku javnih nabavki zbog trenutne epidemiološke situacije  stručni ispit za rad na poslovima javnih nabavki organizovati u dvije grupe. 10:00h ( I grupa pod rednim br. 1-6) Majić Danijela Maslak Biljana Kostić Petar Lončarević Jelena Jovanović Stanka Kasumović Verda 12:00h ( II grupa pod rednim br. 7-12) Bogdanović Dejana   […]

Obavještenje o terminu polaganja stručnog ispita (pismeni dio) – 21. april 2022. godine (četvrtak)

Spisak kandidata koji su položili stručni ispit za rad na poslovima javnih nabavki, održanog 11. marta 2022.godine (pismeni dio ispita) i 24. marta 2022. godine (usmeni dio ispita)

Rezultati pismenog dijela ispita, održanog dana 11. marta 2022. godine