Obavještenje o terminu polaganja usmenog dijela ispita za kandidate koji su položili pismeni dio stručnog ispita za rad na poslovima javnih nabavki, održanog 27. decembra 2023. godine i 31. januara 2024. godine .

Obavještenje o usmenom dijelu ispita

Spisak kandidata koji su položili stručni ispit za rad na poslovima javnih nabavki, održanog 31.01.2024. godine

Spisak kandidata koji su položili stručni ispit za rad na poslovima javnih nabavki, održanog 31.01.2024. godine Pismeni dio rezultati 31.01.2024

POZIV ZA OBUKU O JAVNIM NABAVKAMA za zaposlene i sva zainteresovana lica za polaganje stručnog ispita u oblasti javnih nabavki

Ministarstvo finansija  – Direktorat za upravljanje javnim investicijama i politiku javnih nabavki, organizuje obuku za polaganje stručnog ispita u oblasti  javnih nabavki za zaposlene i sva zainteresovana lica 20. februara 2024. godine. Obuka će se organizovati u Staroj zgradi Vlade ul. Jovana Tomaševića br. 2. Zainteresovani su dužni da se zaključno sa 18. februarom 2024. […]

OBAVJEŠTENJE O ROKU I USLOVIMA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA RAD NA POSLOVIMA JAVNIH NABAVKI, 31. januara 2024. godine (srijeda)

Spisak kandidata koji su položili stručni ispit za rad na poslovima javnih nabavki, održanog 27.12.202.3 godine

Spisak kandidata koji su položili stručni ispit za rad na poslovima javnih nabavki, održanog 27.12.2023. godine Pismeni dio rezultati 27.12.2023.