Prethodni propisi

Zakon o javnim nabavkama (Sl.list CG “br.42/11, 57/14, 28/15,42/17) Prečišćen tekst

PDFDownload

PODZAKONSKA REGULATIVA

 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama (“Sl. list CG”, br. 57/14 i 28/15)

PDFDownload (811 KB)

Zakon o javnim nabavkama Crne Gore (Sl. list CG, 42/11)

Download (370 KB)

PODZAKONSKA REGULATIVA 2012

 Zakon o javnim nabavkama (Sl. list RCG, 46/06)

Download (580 KB)

PODZAKONSKA REGULATIVA