Učešće v.d. Direktora Uprava za javne nabavke g-dina prof dr Mersada Mujevića na panel diskusiji u organizaciji NVO Instituta Alternativa iz Podgorice na Temu „Ka boljem regulisanju javnih i tajnih nabavki u sektoru bezbjednosti“

Podgorica petak, 16. novembar 2018. godine u organizaciji NVO Instituta Alternativa iz Podgorice a na Temu „Ka boljem regulisanju javnih i tajnih nabavki u sektoru bezbjednosti“ održanapanel diskusija. Panel diskusija je fokusirana na javne i tajne nabavke u Ministarstvu unutrašnjih poslova i Upravi policije, koji su, u periodu od 2013. do 2017. godine, na javne […]

Povodom Međunarodnog dana prava na Slobodan pristup informacijama Centar za demokratsku tranziciju je organizovao konferencijuna Temu: “Otvorenost institucija izvršne vlasti u CrnojGori i regionu” uz učešće predstavnika Uprave za javne nabavke

Podgorica, 28.09.2018. Centar za demokratsku tranziciju (CDT), povodom Međunarodnog dana prava na slobodan pristup informacijama, organizovao je konferenciju pod nazivom „Otvorenost institucija izvršne vlasti u regionu i u Crnoj Gori“ u Centreville hotelu sa početkom u 10 časova. Na konferenciji su detaljno predstavljeni rezultati istraživanja o nivou otvorenosti institucija izvršne vlasti u regionui Crnoj Gori. […]

Izvještaj o saradnji Uprave za javne nabavke sa NVO sektorom za 2017. godinu

NA POZIV NEVLADINE ORGANIZACIJE INSTITUT ALTERNATIVA UČEŠĆE NA TEMU “POVJERLJIVE NABAVKE – JAVNE, A TAJNE” UČESTVOVALI PREDSTAVNICI UPRAVE ZA JAVNE NABAVKE

U Podgorici je dana 09.03.2018 godine održana panel diskusija posvećena javnim nabavkama u oblasti odbrane i bezbjednosti, povjerljive nabavke – javne, a tajne, u organizaciji NVO Alternativa. Na panel diskusiji je govoreno o tome koliko je transparentan sistem javnih nabavki u oblasti bezbjednosti i odbrane u Crnoj Gori, u kojoj mjeri je crnogorski zakonski okvir […]

Održan sektorski sastanak prestavnika Uprave za javne nabavke sa NVO – predstavnicima radne grupe za poglavlje V – Javne nabavke 19.01.2018. godine u Podgorici

Podgorica; Na inicijativu Uprave za javne nabavke i Ministarstva evropskih poslova 19.01.2018.godine održan je sektorski sastanak predstavnika UzJN sa NVO- koji su predstavnici radne grupe za poglavlje V. Sastanku su prisustvaovali direktor UzJN doc dr Mersad Mujević ujedno i šef  Radne grupe za poglavlje V, pomoćnica direktora UzJN Mara Bogavac, Nerma Kalač viši savjetnik u […]