Povodom Međunarodnog dana prava na Slobodan pristup informacijama Centar za demokratsku tranziciju je organizovao konferencijuna Temu: “Otvorenost institucija izvršne vlasti u CrnojGori i regionu” uz učešće predstavnika Uprave za javne nabavke

Podgorica, 28.09.2018. Centar za demokratsku tranziciju (CDT), povodom Međunarodnog dana prava na slobodan pristup informacijama, organizovao je konferenciju pod nazivom „Otvorenost institucija izvršne vlasti u regionu i u Crnoj Gori“ u Centreville hotelu sa početkom u 10 časova. Na konferenciji su detaljno predstavljeni rezultati istraživanja o nivou otvorenosti institucija izvršne vlasti u regionui Crnoj Gori. Istraživanje je dio regionalnog projekta koji je podržala Evropska Komisija i Nacionalna zadužbina za demokratiju (NED).

Rezultati istraživanja koji su predstavljeni na konferenciji, a koji su utvrđeni prema objektivnim mjerenjima otvorenosti izvršne vlasti, daju sliku stvarnog stanja u toj oblasti, kao I uputstva I preporuke za njegovo unapređenje. Otvorenost je ključni uslov demokratije,omogućava građanima da dobiju informacije I znanje potrebno za ravnopravno učestvovanje u političkom životu, efektivno donošenje odluka I držanje institucija odgovornim za politike koje sprovode.

Izvršna vlast u CrnojGori je i prema ovogodišnjim mjerenju najotvorenija u regionu, sa ukupno 55% ispunjenih kriterijuma otvorenosti, što je više od regionalnog prosjeka koji je 43 %. Međutim, i pored toga, Crna Gora se uklapa u negativan regionalni trend. Vlada Crne Gore ima skorotvorenost i od 66 % zadovoljenih indikatora. Gledajući sa regionalnog aspekta, ovaj skor je rezultat vrijedan pažnje i poštovanja i korespondira sa nivoom razvoja Crne Gore u odnosu na ostale zemlje.

Cilj ove konferencije jeste podizanje svijesti o značaju teme, kao i preporuke i uputstva za unapređenje transparentnosti na regionalnom nivou.

Konferencija je otvorena obraćanjem ministarke javne uprave S.Pribilović. Ministarkab javne uprave koja je istakla da smatra da su ove godine indikatori brojnijii zahtjevnijii I da je to uticalo na slabljenje rezultata., “Cijenimo da su date preporuke značajne za buduće djelovanje i vjerujem da je taj pravac na adekvatan način definisan i nizom mjera i aktivnosti u nacrtu nacionalnog akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnertstvo za otvorenu upravu”i predsjednice CDT-a M Kovačević koja je govorila o Regionalnom indeksu otvorenosti institucija koji je pokazao da institucije stagniraju i ne ispunjavaju preporuke nevladinog sektora za unapređenje otvorenosti.

U okviru tog Indeksa, već dvije godine kroz oko 80 kriterijuma po instituciji mjeri se I analizira otvorenost 275 institucija izvršne vlasti u Crnoj Gori i regionu. Istraživanje je sprovedeno u period od januara do marta 2018. godine, a na osnovu rezultata je urađen set preporuka I smjernica za poboljšanje otvorenosti institucija. Na prvom panelu riječ su imali predstavnici iz regiona: Lj Pecova Ilieska iz Makedonije (Metamorphosis Foundation), D Karović iz Bosne I Hercegovine iz organizacija Zašto ne?, i predstavnik iz Srbije V Ilić (Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost- CRTA). Oni su govorili o otvorenosti izvršne vlasti u zemljama odakle dolaze.

Drugi panel pod nazivom “Sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu Upravu u region I CrnojGori” otvorila je predstavnica iz Srbije, T Branković, članica CRTE. Na ovom panelu su govorili D Brkan iz organizacija. Zašto ne ? iz BiH, G Gapikj Dimitrovska iz Ministarstva za informaciono društvo I administraciju Makedonije, kao I predstavnik Crne Gore – G Jovetić iz Ministarstva javne uprave.

Zaključeno je da organi uprave u prosjeku zadovoljavaju 36% indikatora otvorenosti. Da veliki broj organa uprave ne samo da nije posvećeno ni zakonskom minimum objavljivanja informacija, a kamoli dostizanju najviših standard otvorenosti. Da je takva praksa  neprihvatljiva i mora se hitno mijenjati.

Najslabije rangirana u ovom domenu je Uprava za ugljovodonike (14%), Zavod za izvršenje krivičnih sankcija (15%) i Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća (16%).

Imajući u vidu zabrinjavajuće loš rezultat u ovoj oblasti, organi uprave hitno moraju početi sa redovnim ažuriranjem internet stranice i objavljivanjem informacije o radu organa, u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama.

Konferenciji je, u ime Uprave za javne nabavke, prisustvovala g-đa Stefani  Stefanović.

Agenda u prilogu.

 

Download

 

PR službaUzJN