O nama

Dragi prijatelji,

Dobro došli na web stranicu Uprave za javne nabavke Crne Gore, gdje možete pronaći sve relevantne informacije o javnim nabavkama u Crnoj Gori.

PPA Headquarters

Zgrada Uprave za javne nabavke Crne Gore

Poštujući javne zahtjeve za stručnost, pravilnu primjenu propisa u oblasti javnih nabavki, kao i zahtjev za podršku u ostvarivanju efiksnog rada, došlo je do razvoja nove web stranice Uprave, koja će imati za cilj razmjenu mišljenja, znanja, uputstava i sve što bi moglo biti od pomoći u postizanju efikasnijeg sistema javnih nabavki. To će biti mjesto gdje će eksperti za javne nabavke riješiti sve dileme i probleme na koje se nailazi u svakodnevnoj primjeni javnih nabavki, na veoma brz i efikasan način. Otvorenost za sve komentare, kritike i mišljenja koja će omogućiti razmjenu informacija preko web stranice koristiće se za poboljšanje rada i postići veća efikasnost i bezbijednost u sistemu javnih nabavki. Web stranica će sadržati odgovore, mišljenja, informacije Uprave za javne nabavke na postupcima javnih nabavki, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (Sl. list CG, 42/11), kao i informacije o mogućnosti sticanja obrazovanja kroz aktivnosti Uprave u vezi sa seminarima, savjetovanjima i obukama.

Vođeni osnovnim ciljem pružanja stručne informacije u oblasti javnih nabavki, otvorenošću za sva pitanja i dileme, davanjem ovratne informacije o tome kako da se poboljša i ostvari efikasniji sistem javnih nabavki, zajedno sa ponuđačima, korisnicima alata koji će dovesti do njihovog usavršavanja i omogućiti im ispunjavanje svih njihovih potreba, nastojaćemo da našu web stranicu konstantno unaprijeđujemo! Unaprijeđivanje web stranice se prije svega odnosi na razvijanje sistema javnih nabavki tako da obje strane i ponuđači imaju bolji uvid u vrijednost utrošenog novca, što takođe može doprinijeti ekonomiji u javnim i privatnim sektorima (podsticanje konkurencije, spriječavanje korupcije i mita, efikasnost i ekonomičnost, kao i poboljšanje u upravljanju javnim finansijama).

Sve ciljeve i aktivnosti ne možemo postići bez vaše pomoći! Prema tome, radujemo se svim vašim komentarima, primjedbama i aktivnom angažmanu!

 

Direktor Uprave, 

Dr Mersad Z Mujević