O nama

Dragi posjetioci web sajta Direktorata za politiku javnih nabavki,

PPA Headquarters

Zgrada Direktorata za politiku javnih nabavki

ova stranica je namijenjena svima vama koji ste zainteresovani za informacije u vezi sa sistemom javnih nabavki u Crnoj Gori. Cilj nam je da vam pružimo ažurirana, koncizna i korisna obavještenja i uputstva o svemu što se odnosi na primjenu zakonodavstva u ovoj oblasti, kao i da vas upoznamo sa svim aktivnostima koje su od značaja za funkcionisanje sistema javnih nabavki u Crnoj Gori.

Kako su javne nabavke važna komponenta ekonomskog sistema zemlje koja direktno doprinosi ostvarenju principa tržišne privrede i utiče na stanje i održivost nacionalne ekonomije, pravovremeno i tačno informisanje o svim dešavanjima u ovoj oblasti važan je doprinos transparentnosti sistema i podizanja svijesti o značaju ove Vladine politike.

Na stranici se mogu naći informacije o propisima u ovoj oblasti, strateškom okviru, uputstva za primjenu zakonodavstva, liste obveznika primjene Zakona i ponuđača kao i direktan link za jedini elektronski sistem javnih nabavki Crne Gore.

Pristupom na CEJN (crnogorski elektronski sistem javnih nabavki) omogućava se uvid u centralizovanu bazu podataka  svih postupaka javnih nabavki u Crnoj Gori. Takođe, to je i jedino mjesto na kojem privredni subjekti kako domaći tako i inostrani elektronski podnose ponude i učestvuju u javnim nabavkama Crne gore, svih naručilaca u Crnoj Gori.

Pored navedenog, stranica sadrži i sve relevantne informacije o stručnom osposobljavanju i usavršavanju u ovoj oblasti sa rasporedom obuka i datumima polaganja stručnog ispita za rad na poslovima javnih nabavki i potrebnom literaturom.

Direktorat za politiku javnih nabavki je otvoren za sva pitanja i pojašnjenja u vezi sa sistemom javnih nabavki, ali očekujemo i od vas aktivno angažovanje na unaprjeđenju web stranice kroz primjedbe i sugestije kojima se unaprijed radujemo.

Srdačan pozdrav,

 Direktorat za politiku javnih nabavki