LISTA PONUĐAČA

Ponuđači koji se nalaze na Listi za 2021. godinu, a za koje nemamo potpune podatke, potrebno je da iste dostave na e-mail adresu: jnabavke@t-com.me