Zakon o javnim nabavkama (“Službeni list Crne Gore”, br. 074/19 od 30.12.2019, 003/23 od 10.01.2023, 011/23 od 27.01.2023.) – Prečišćen tekst

Download