Kontakt

mr Jelena Jovetić
Generalni direktor

Mob: +382 20/243-150
E-mail: jelena.jovetic@mif.gov.me
Adresa: ulica Jovana Tomaševića br.2, 81000 Podgorica

Direkcija za normativno pravne poslove i monitoring u javnim nabavkama

Načelnica Farisa Kurpejović

Telefon: +382 20 / 243-150

E-mail: farisa.kardovic@mif.gov.me

Adresa: ulica Jovana Tomaševića br.2, 81000 Podgorica

Koordinatorka odsjeka Dijana Vukčević
Telefon: +382 20 / 242-457

Mob: +382 67 / 373-384

Adresa: ulica Jovana Tomaševića br.2, 81000 Podgorica

E-mail: dijana.vukcevic@mif.gov.me

Zilha Bralić

Telefon: +382 20 / 242-457

Mob: +382 67 / 838-626

E-mail: zilha.bralic@mif.gov.me

Adresa: ulica Jovana Tomaševića br.2, 81000 Podgorica

Milena Šaban

Telefon: +382 20 / 243-150

Mob: +382 67 / 285-206

E-mail: milena.saban@mif.gov.me

Adresa: ulica Jovana Tomaševića br.2, 81000 Podgorica

Help desk

Nerma Kalač

Telefon: +382 20 / 243-150

Mob: +382 67 / 885-720

E-mail: nerma.kalac@mif.gov.me

Adresa: ulica Jovana Tomaševića br.2, 81000 Podgorica

Goran Vojinović

Telefon: +382 20 / 243-150

Mob: +382 67 / 204-937

E-mail: goran.vojinovic@mif.gov.me

Adresa: ulica Jovana Tomaševića br.2, 81000 Podgorica

Direkcija za praćenje sistema javnih nabavki i upravljanje elektronskim javnim nabavkama

Help desk

Načelnica Gorana Mrvaljević

Telefon: +382 20 / 246-411

E-mail: gorana.mrvaljevic@mif.gov.me

Adresa: ulica Jovana Tomaševića br.2, 81000 Podgorica

Sanja Poleksić Mujović

Mob: +382 67 / 400-191

Telefon: +382 20 / 246-411

E-mail: sanja.poleksic@mif.gov.me

Adresa: ulica Jovana Tomaševića br.2, 81000 Podgorica

Dunja Bošković

Telefon: +382 20 / 242-457

Mob: +382 69 / 342-687

E-mail: dunja.boskovic@mif.gov.me

Adresa: ulica Jovana Tomaševića br.2, 81000 Podgorica

Aleksandar Mihaljević

Telefon: +382 20 / 245-798

E-mail: aleksandar.mihaljevic@mif.gov.me

Adresa: ulica Jovana Tomaševića br.2, 81000 Podgorica

Direkcija za stručno osposobljavanje, usavršavanje i polaganje stručnog ispita iz oblasti javnih nabavki

Sandra Škatarić

Mob: +382 69 / 381-010

E-mail: sandra.skataric@mif.gov.me

Adresa: ulica Jovana Tomaševića br.2, 81000 Podgorica

Ljiljana Nikolić

Mob: +382 69 / 556-168

E-mail: ljiljana.nikolic@mif.gov.me

Adresa: ulica Jovana Tomaševića br.2, 81000 Podgorica

Sekretar komisije Anja Pribilović Kalezić

Telefon: +382 20 / 243-150

Mob: +382 67 / 626-822
E-mail: anja.pribilovic@mif.gov.me

Adresa: ulica Jovana Tomaševića br.2, 81000 Podgorica

 

Stručni ispit

Sekretar komisije – Anja Pribilović Kalezić

Telefon: +382 20 / 243-150

Mob: +382 67 / 626-822

 Sandra Škatarić – Stručni ispit

Telefon: +382 20 / 246-411

Ljiljana Nikolić – Stručni ispit

Mob: +382 69 / 556-168

E-mail: edukacijajn@mif.gov.me

E-mail: javne.nabavke@mif.gov.me

Web: www.ujn.gov.me