Kontakt

mr Jelena Jovetić
Generalni Direktor

Telefon: +382 20/245-798

E-mail: jelena.jovetic@mif.gov.me
Adresa: ulica Jovana Tomaševića br.2, 81000 Podgorica

Direkcija za normativno pravne poslove i monitoring u javnim nabavkama

Načelnica Farisa Kurpejović

Telefon: +382 20 / 243-150

E-mail: farisa.kardovic@mif.gov.me

Adresa: ulica Jovana Tomaševića br.2, 81000 Podgorica

Koordinatorka odsjeka Dijana Vukčević
Telefon: +382 20 / 246-411

Adresa: ulica Jovana Tomaševića br.2, 81000 Podgorica

E-mail: dijana.vukcevic@mif.gov.me

Svetlana Tomović

Telefon: +382  20 / 243-150

E-mail: svetlana.tomovic@mif.gov.me

Adresa: ulica Jovana Tomaševića br.2, 81000 Podgorica

Zilha Bralić

Telefon: +382 20 / 242-457

E-mail: zilha.bralic@mif.gov.me

Adresa: ulica Jovana Tomaševića br.2, 81000 Podgorica

Milena Šaban

Telefon: +382 20 / 243-150

E-mail: milena.saban@mif.gov.me

Adresa: ulica Jovana Tomaševića br.2, 81000 Podgorica

Koordinator odsjeka Goran Vojinović

Telefon: +382 20 / 243-150

E-mail: goran.vojinovic@mif.gov.me

Adresa: ulica Jovana Tomaševića br.2, 81000 Podgorica

Nerma Kalač

Telefon: +382 20 / 243-150

E-mail: nerma.kalac@mif.gov.me

Adresa: ulica Jovana Tomaševića br.2, 81000 Podgorica

Direkcija za praćenje sistema javnih nabavki i upravljanje elektronskim javnim nabavkama

Načelnica Gorana Mrvaljević

Telefon: +382 20 / 246-411

E-mail: gorana.mrvaljevic@mif.gov.me

Adresa: ulica Jovana Tomaševića br.2, 81000 Podgorica

Mara Bogavac

Telefon: +382 20 / 246-411

E-mail: mara.bogavac@mif.gov.me

Adresa: ulica Jovana Tomaševića br.2, 81000 Podgorica

Dunja Bošković

Telefon: +382 20 / 246-411

E-mail: dunja.boskovic@mif.gov.me

Adresa: ulica Jovana Tomaševića br.2, 81000 Podgorica

Elma Smailović

E-mail: elma.smailovic@mif.gov.me

Telefon: +382 20 / 245-549

Adresa: ulica Jovana Tomaševića br.2, 81000 Podgorica

Aleksandar Mihaljević

Telefon: +382 20 / 246-411

E-mail: aleksandar.mihaljevic@mif.gov.me

Adresa: ulica Jovana Tomaševića br.2, 81000 Podgorica

Direkcija za stručno osposobljavanje, usavršavanje i polaganje stručnog ispita iz oblasti javnih nabavki

Načelnica Sanja Poleksić Mujović

Telefon: +382 20 / 246-411

E-mail: sanja.poleksic@mif.gov.me

Adresa: ulica Jovana Tomaševića br.2, 81000 Podgorica

Stefani Stefanović

E-mail: stefani.stefanovic@mif.gov.me

Telefon: +382 20 / 245-150

Adresa: ulica Jovana Tomaševića br.2, 81000 Podgorica

Marija Radević

E-mail: marija.radevic@mif.gov.me

Telefon: +382 20 / 246-411

Adresa: ulica Jovana Tomaševića br.2, 81000 Podgorica

Azra Topuzović

Telefon: +382 20 / 242-457

E-mail: azra.topuzovic@mif.gov.me

Adresa: ulica Jovana Tomaševića br.2, 81000 Podgorica

Direkcija za javno – privatno partnerstvo

Načelnica Jasna Hodžić

E-mail: jasna.hodzic@mif.gov.me

Telefon: +382 20 / 245-549

Adresa: ulica Jovana Tomaševića br.2, 81000 Podgorica

Anja Pribilović Kalezić

Telefon: +382 20 / 245-549

E-mail: anja.pribilovic@mif.gov.me

Adresa: ulica Jovana Tomaševića br.2, 81000 Podgorica

Anđela Magdelinić

Telefon:  +382 20 / 245-549

E-mail: andjela.magdelinic@mif.gov.me

Adresa: ulica Jovana Tomaševića br.2, 81000 Podgorica

 

Stručni ispit

Sekretar komisije – Dragan Prenkić

Telefon: +382 69 / 824-551

Sanja Poleksić Mujović – Stručni ispit

E-mail: sanja.poleksic@mif.gov.me

Adresa: ulica Jovana Tomaševića br.2, 81000 Podgorica

Telefon: +382 20 / 246-411

E-mail: javne.nabavke@mif.gov.me

Web: ujn.gov.me