Stručna mišljenja nadležnih institucija

U skladu sa članom 66 Zakona o javnim nabavkama (Sl. list CG, 42/11), a vezano za Pravilnik o metodologiji iskazivanja podriterijuma u odgovarajući broj bodova, ocjeni i upoređivanju ponuda (Sl. list CG, 63/11) Uprava za javne nabavke se obratila značajnom broju institucija, od kojih je tražila izjašnjenje vezano za dokaze iz člana 66, stav 1, tačka 2 Zakona (dozvole, licence, odobrenja, odnosno druga akta u skladu sa zakonom), koje te institucije izdaju, a sve u cilju pravilne pripreme javnog poziva i tenderske dokumentacije:

1. Agencija za zaštitu životne sredine
2. Ministarstvo zdravlja
3. Specijalistička veterinarska laboratorija
4. Centralna banka Crne Gore
5. Direkcija za zaštitu tajnih podataka
6. Regulatorna agencija za energetiku
7. Veterinarska uprava
8. Inženjerska komora Crne Gore
9. Akreditaciono tijelo Crne Gore
10. Agencija za lijekove i medicinska sredstva
11. Ministarstvo održivog razvoja i turizma
12. Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja
13. Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije
14. Zavod za intelektualnu svojinu
15. Ministarstvo kulture
16. Zavod za metrologiju
17. Institut za standardizaciju Crne Gore
18. Ministarstvo finansija
19. Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija
20. Ljekarska komora Crne Gore
21. Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost
22. Uprava za zaštitu kulturnih dobara
23. Ministarstvo ekonomije
24. Ministarstvo nauke
25. Komisija za sprječavanje sukoba interesa