Učešće v.d. Direktora Uprave za javne nabavke g-dina prof dr Mersada Mujevića na Panel diskusiji u Skoplju u organizaciji Mreže za afirmaciju nevladinog sektora iz Podgorice na Temu ,,Antikorupcijski mehanizmi i uloga zainteresovanih subjekata“

Skoplje, 13. decembar 2018 godine, u organizaciji Mreže za afirmaciju nevladinog sektora, održana je Regionalna konferencija o javnim nabavkama za zemlje Zapadnog Balkana. Tema jednodnevne konferencije bili su antikorupcijski mehanizmi i uloga zainteresovanih subjekata, kojoj su prisustvovali predstavnici nevladinih organizacija, Vlada i drugih državnih institucija, preduzeća iz privatnog sektora, medija i drugih zainteresovanih subjekata iz […]

Učešće predstavnika Uprave za javne nabavke na seminaru Bezbjednost informacija prema ISO/IEC 27001 u organizaciji Instituta za standardizaciju Crne Gore

Podgorica, 07.12.2018 – Institut za standardizaciju Crne Gore, organizovao je seminar na temu: ,,Osnove menadžmenta bezbjednošću informacija prema zahtjevima standarda ISO/IEC 27001. Organizacije koje su sertifikovane ili namjeravaju da se sertifikuju za sistem menadžmenta bezbjednošću informacija, rukovodioci sistema bezbjednosti, finansijski menadžeri i svim koji žele da povećaju nivo bezbjednosti i zaštite informacije u svom poslovanju […]

Učešće v.d. Direktora Uprava za javne nabavke g-dina prof dr Mersada Mujevića na panel diskusiji u organizaciji NVO Instituta Alternativa iz Podgorice na Temu „Ka boljem regulisanju javnih i tajnih nabavki u sektoru bezbjednosti“

Podgorica petak, 16. novembar 2018. godine u organizaciji NVO Instituta Alternativa iz Podgorice a na Temu „Ka boljem regulisanju javnih i tajnih nabavki u sektoru bezbjednosti“ održanapanel diskusija. Panel diskusija je fokusirana na javne i tajne nabavke u Ministarstvu unutrašnjih poslova i Upravi policije, koji su, u periodu od 2013. do 2017. godine, na javne […]

Potpisan Memoradum o saradnji Uprave za javne nabavke i Privredne komore

Predsjednik Privredne komore Crne Gore Vlastimir Golubović i direktor Uprave za javne nabavke prof. dr Mersad Mujević potpisali su 14. novembra 2018. godine Memorandum o saradnji ove dvije institucije. Potpisnici su ocijenili da ovaj dokument predstavlja osnov za dodatno jačanje već kvalitetnih relacija Komore i Uprave, te da će doprinijeti realizaciji novih zajedničkih aktivnosti. U […]

Moldavija, Kišinjev, 22-25.10.2018 godine, Održana Regionalna radionica o javnim nabavkama

Regionalna radionica o javnim nabavkama održana je za zemlje srednje i istočne Europe i zemlje Centralne Azije. Radionicu je organiziovala Svjetska trgovinska organizacija (WTO) zajedno sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP),  Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) i Vladom Republike Moldavije. Na radionici su učestvovali predstavnice Uprave za javne nabavke g-đa Farisa Kardović i […]