Podzakonska regulativa Zakona o javno – privatnom partnerstvu (Službeni list Crne Gore”, br. 73/19)

PRAVILNIK O OBRASCU ANALIZE OPRAVDANOSTI JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA

“Službeni list Crne Gore”, br. 059/20 od 20 juna 2020. godine”

Download

 

PRAVILNIK O OBRASCU IZVJEŠTAJA O REALIZACIJI UGOVORA O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU

“Službeni list Crne Gore”, br. 059/20 od 20 juna 2020. godine”

Download

 

PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA ODOBRENIH PREDLOGA PROJEKATA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA

“Službeni list Crne Gore”, br. 059/20 od 20 juna 2020. godine”

Download

 

PRAVILNIK O SADRŽAJU REGISTRA UGOVORA O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU

“Službeni list Crne Gore”, br. 059/20 od 20 juna 2020. godine”

Download

 

PRAVILNIK O METODOLOGIJI ZA PROCJENU DOBIJENE VRIJEDNOSTI U ODNOSU NA ULOŽENA SREDSTVA

“Službeni list Crne Gore”, br. 059/20 od 20 juna 2020. godine”

Download

 

PRAVILNIK O SADRŽAJU IZJAVE O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA ČLANOVA TENDERSKE KOMISIJE

“Službeni list Crne Gore”, br. 058/20 od 19 juna 2020. godine”

Download

Download