Podzakonska regulativa Zakona o javnim nabavkama (Službeni list Crne Gore”, br. 074/19)

PRAVILNIK O NAČINU SPROVOĐENJA JEDNOSTAVNIH NABAVKI

“Službeni list Crne Gore”, br. 061/20 od 24.06.2020, 065/20 od 03.07.2020, 071/20 od 16.07.2020,
074/20 od 23.07.2020, 102/20 od 16.10.2020, 051/21 od 20.05.2021. godine”

Download

Download

 

PRAVILNIK O OBRASCIMA ZA SPROVOĐENJE POSTUPAKA JAVNIH NABAVKI

“Službeni list Crne Gore”, br. 014/21 od 12.02.2021. godine”

Download

Prilog

Download

 

PRAVILNIK O NAČINU RADA I KORIŠĆENJA ELEKTRONSKOG SISTEMA JAVNIH NABAVKI

(“Službeni list Crne Gore”, br. 001/21 od 04.01.2021)

Download

UPUTSTVO
O POSTUPKU PROVJERE ISPUNJENOSTI USLOVA ZA UČEŠĆE
PRIVREDNIH SUBJEKATA REGISTROVANIH U CRNOJ GORI I IZDAVANJE
POTVRDE ZA UČEŠĆE U NABAVKAMA ZA POTREBE SJEVERNOATLANTSKOG
SAVEZA

“Službeni list Crne Gore”, br. 106/20 od 02.11.2020. godine”

Download

 

UREDBA O NAČINU SPROVOĐENJA NABAVKI ZA DIPLOMATSKA I KONZULARNA PREDSTAVNIŠTVA CRNE GORE U INOSTRANSTVU
“Službeni list Crne Gore”, br. 090/20 od 01. septembra 2020. godine”

Download

 

UREDBA O LISTI VOJNE OPREME I PROIZVODA, POSTUPKU I NAČINU SPROVOĐENJA JAVNIH NABAVKI U OBLASTI ODBRANE I BEZBJEDNOSTI
“Službeni list Crne Gore”, br. 076/20 od 28. jula 2020. godine”

Download

 

PRAVILNIK
O METODOLOGIJI NAČINA VREDNOVANJA PONUDA U POSTUPKU JAVNIH NABAVKI
“Službeni list Crne Gore”, br. 074/20 od 23. jula 2020. godine”

Download

 

PRAVILNIK O SADRŽAJU PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE

(“Službeni list Crne Gore”, br. 071/20 od 16.07.2020, 009/21 od 01.02.2021)

Download

 

PRAVILNIK O OBRASCU IZJAVE PRIVREDNOG SUBJEKTA

“Službeni list Crne Gore”, br. 071/20 od 16. jula 2020. godine”

Download

Prilog

Download

 

UREDBA O NAČINU PLANIRANJA I SPROVOĐENJA CENTRALIZOVANIH JAVNIH NABAVKI

“Službeni list Crne Gore”, br. 069/20 od 11.07.2020, 105/20 od 29.10.2020. godine”

Download

 

PRAVILNIK O OBRASCIMA EVIDENCIJA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

“Službeni list Crne Gore”, br. 061/20 od 24 juna 2020. godine”

Download

Download

PRAVILNIK O OBRASCIMA IZVJEŠTAJA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

“Službeni list Crne Gore”, br. 060/20 od 21 juna 2020. godine”

Download

Download

 

PRAVILNIK O SPISKU RADOVA I POSLOVA KOJI MOGU BITI PREDMET JAVNE NABAVKE

“Službeni list Crne Gore”, br. 057/20 od 18 juna 2020. godine”

Download

Download

 

PRAVILNIK O METODOLOGIJI ZA PROCJENU VRIJEDNOSTI PREDMETA JAVNE NABAVKE

“Službeni list Crne Gore”, br. 057/20 od 18 juna 2020. godine”

Download

Download

 

PRAVILNIK O BLIŽIM KRITERIJUMIMA ZA OBRAZOVANJE KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA JAVNE NABAVKE

“Službeni list Crne Gore”, br. 055/20 od 12 juna 2020. godine

Download

 

PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA ISPRAVKE RAČUNSKE GREŠKE U PONUDI U POSTUPKU JAVNE NABAVKE

“Službeni list Crne Gore”, br. 055/20 od 12 juna 2020. godine”

Download

 

PRAVILNIK O OBRASCU EVIDENCIJE REGISTROVANIH PONUĐAČA U ELEKTRONSKI SISTEM JAVNIH NABAVKI

“Službeni list Crne Gore”, br. 055/20 od 12 juna 2020. godine”

Download

 

PRAVILNIK O OBRASCU PLANA JAVNIH NABAVKI

“Službeni list Crne Gore”, br. 055/20 od 12. juna 2020 godine”

Download

 

PRAVILNIK O PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA RAD NA POSLOVIMA JAVNIH NABAVKI

“Službeni list Crne Gore”, br. 055/20 od 12 juna 2020. godine

Download

 

PRAVILNIK O SPISKU DRUŠTVENIH I DRUGIH POSEBNIH USLUGA KOJE MOGU BITI PREDMET JAVNE NABAVKE

“Službeni list Crne Gore”, br. 056/20 od 15 juna 2020 godine”

Download

 

PRAVILNIK O EVIDENCIJI I METODOLOGIJI ANALIZE RIZIKA U VRŠENJU KONTROLE U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

“Službeni list Crne Gore”, br. 055/20 od 12 juna 2020. godine

Download,

Download