Priručnik za javne nabavke

Obavještenje o održanim obukama – primjena novog Zakona o javnim nabavkama

Ministarstvo finansija – Direktorat za politiku javnih nabavki je, u saradnji sa Upravom za kadrove, u prethodnom periodu organizovao je obuke “Primjena novog Zakona o javnim nabavkama” za potrebe službenika angažovanih na poslovnima javnih nabavki kod naručilaca. Obuke su organizovane u Podgorici i Tivtu, kao i dodatne tri online obuke. Obukom su obuhvaćene sljedeće oblasti: […]

U organizaciji Uprave za javne nabavke održana je obuka službenika za javne nabavke tematskog i praktičnog dijela za module I, II, III i IV.

Podgorica, 21.11.2018.godine, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama član 60 stav 1 (“Službeni list Crne Gore”, broj 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), službenici za javne nabavke, zaposleni koji u nadležnom organu i komisiji nadležnoj za kontrolu postupaka javnih nabavki vrše upravne i sa njima povezane stručne poslove, dužni su da se stručno osposobljavaju i […]

Izvještaj o održanoj obuci u Beranama 16/17 novembra 2018. godine

U Beranama je u Petak i Subotu, 16 i 17.11.2018. godine, u organizaciji Uprave za javne nabavke održana obuka službenika za javne nabavke i drugih lica koja obavljaju ili planiraju da obavljaju poslove iz oblasti javnih nabavki. Predmetnu obuku vodili su   pomoćnik direktora Uprave za javne nabavke g-đa Mara Bogavac i samostalni savjetnik u Upravi […]

Specijalistička obuka Uprave za javne nabavke na zahtjev predstavnika Rudnika uglja A.D. Pljevlja

Pljevlja, 23-24. oktobar 2018.godine. – Na poziv  A.D. Rudnika uglja Pljevlja predstavnici Uprave za javne nabavke učestvovali su na prvoj dvodnevnoj specijalističkoj obuci posvećenoj sektorskim naručiocima iz oblasti javnih nabavki održanoj na temu novih zakonskih rješenja koja nudi Zakon o javnim nabavkama. U ime Uprave za javne nabavke obuci su  prisustvovali Pomoćnik direktora g-đa M […]