POZIV ZA OBUKU O JAVNIM NABAVKAMA za zaposlene i sva zainteresovana lica za polaganje stručnog ispita u oblasti javnih nabavke

Ministarstvo finansija  – Direktorat za upravljanje javnim investicijama i politiku javnih nabavki, organizuje obuku za polaganje stručnog ispita u oblasti  javnih nabavki za zaposlene i sva zainteresovana lica 28. marta 2024. godine. Obuka će se organizovati u Staroj zgradi Vlade ul. Jovana Tomaševića br. 2. Zainteresovani su dužni da se zaključno sa 27. martom 2024. […]

POZIV ZA OBUKU O JAVNIM NABAVKAMA za zaposlene i sva zainteresovana lica za polaganje stručnog ispita u oblasti javnih nabavki

Ministarstvo finansija  – Direktorat za upravljanje javnim investicijama i politiku javnih nabavki, organizuje obuku za polaganje stručnog ispita u oblasti  javnih nabavki za zaposlene i sva zainteresovana lica 20. februara 2024. godine. Obuka će se organizovati u Staroj zgradi Vlade ul. Jovana Tomaševića br. 2. Zainteresovani su dužni da se zaključno sa 18. februarom 2024. […]

Priručnik za javne nabavke

Obavještenje o održanim obukama – primjena novog Zakona o javnim nabavkama

Ministarstvo finansija – Direktorat za politiku javnih nabavki je, u saradnji sa Upravom za kadrove, u prethodnom periodu organizovao je obuke “Primjena novog Zakona o javnim nabavkama” za potrebe službenika angažovanih na poslovnima javnih nabavki kod naručilaca. Obuke su organizovane u Podgorici i Tivtu, kao i dodatne tri online obuke. Obukom su obuhvaćene sljedeće oblasti: […]

U organizaciji Uprave za javne nabavke održana je obuka službenika za javne nabavke tematskog i praktičnog dijela za module I, II, III i IV.

Podgorica, 21.11.2018.godine, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama član 60 stav 1 (“Službeni list Crne Gore”, broj 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), službenici za javne nabavke, zaposleni koji u nadležnom organu i komisiji nadležnoj za kontrolu postupaka javnih nabavki vrše upravne i sa njima povezane stručne poslove, dužni su da se stručno osposobljavaju i […]