U organizaciji Uprave za javne nabavke održana je obuka službenika za javne nabavke na temu zakonodavnog i praktičnog dijela u okviru modula III i IV.

Podgorica, 31.10.2018.godine, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama član 60 stav 1 (“Službeni list Crne Gore”, broj 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), službenici za javne nabavke, zaposleni koji u nadležnom organu i komisiji nadležnoj za kontrolu postupaka javnih nabavki vrše upravne i sa njima povezane stručne poslove, dužni su da se stručno osposobljavaju i […]

U organizaciji Uprave za javne nabavke održana je obuka u skladu sa Programom stručnog osposobljavanja i usavršavanja i Pravilnikom o programu i načinu polaganja stručnog ispita za rad na poslovima javnih nabavki u oblasti javnih nabavki

Podgorica, 03.10.2018.godine, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama član 60 stav 1 (“Službeni list Crne Gore”, broj 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), službenici za javne nabavke, zaposleni koji u nadležnom organu i komisiji nadležnoj za kontrolu postupaka javnih nabavki vrše upravne i sa njima povezane stručne poslove, dužni su da se stručno osposobljavaju i […]

U organizaciji Uprave za javne nabavke održana je obuka/radionica za predstavnike sudske vlasti

Podgorica; 19.07.2018.godine, održana je obuka /radionica za predstavnike sudske vlasti sa svrhom da se prisutni upoznaju sa vještinama  i sposobnostima učesnika u procesima javnih nabavki, u cilju efikasnog, ekonomičnog i transparentnog sprovođenja, praćenja i kontrole sprovođenja postupaka javnih nabavki na svim nivoima. Javne nabavke predstavljaju skup radnji i  aktivnosti u cilju pribavljanja roba, usluga i izvođenja […]

U organizaciji Uprave za javne nabavke održana je obuka/radionica za predstavnike Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave policije i Tužilaštva

Podgorica; 11.07.2018.godine, u skladu sa Akcionim planom za sprovođenje Strategije razvoja sistema javnih nabavki za period 2016 –2020.godine  u okviru unaprijeđenje mjera za suzbijanje neregularnosti i mjere za borbu protiv korupcije, organizovana je obuka/radionica  iz oblasti javnih nabavki za policiju i tužilaštvo kao državne organe koji su, između ostalih,  indirektno vezani za oblasti javnih nabavki. Planiranje […]

U organizaciji Uprave za javne nabavke održana je obuka službenika za javne nabavke na temu primjene Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama

Podgorica; 09.07.2018.godine, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama član 60 stav 1 (“Službeni list Crne Gore”, broj 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), službenici za javne nabavke, zaposleni koji u nadležnom organu i komisiji nadležnoj za kontrolu postupaka javnih nabavki vrše upravne i sa njima povezane stručne poslove, dužni su da se stručno osposobljavaju i usavršavaju […]