Obavještenje o održanim obukama – primjena novog Zakona o javnim nabavkama

Ministarstvo finansija – Direktorat za politiku javnih nabavki je, u saradnji sa Upravom za kadrove, u prethodnom periodu organizovao je obuke “Primjena novog Zakona o javnim nabavkama” za potrebe službenika angažovanih na poslovnima javnih nabavki kod naručilaca. Obuke su organizovane u Podgorici i Tivtu, kao i dodatne tri online obuke.

Obukom su obuhvaćene sljedeće oblasti: Osnovne odredbe Zakona o javnim nabavkama, postupci i posebni oblici javne nabavke, sprovođenje postupka javne nabavke, ponuda i prijava za kvalifikaciju, kao i zaštita prava u postupku javne nabavke.

Obukama je prisustvovalo 325 predstavnika naručilaca i drugih zainteresovanih lica.

Dodatno, uz saradnju sa Privrednom komorom Crne Gore, organizovana je i prezentacija osnovnih novina Zakona za predstavnike ponuđača-privrednih subjekata u Crnoj Gori.

U narednom periodu, nastaviće se sa planiranom dinamikom obuka i stoga pozivamo zainteresovane službenike javnog sektora da, u skladu sa predviđenom procedurom, dostave prijve za pohađanje obuka.

Fotografije i prezentacije u prilogu.

 

Prezentacija Gorana Mrvaljević

Prezentacija Gorana Mrvaljević2

Prezentacija Farisa Kurpejović

Prezentacija Farisa Kurpejović2