Specijalistička obuka Uprave za javne nabavke na zahtjev predstavnika Rudnika uglja A.D. Pljevlja

Pljevlja, 23-24. oktobar 2018.godine. – Na poziv  A.D. Rudnika uglja Pljevlja predstavnici Uprave za javne nabavke učestvovali su na prvoj dvodnevnoj specijalističkoj obuci posvećenoj sektorskim naručiocima iz oblasti javnih nabavki održanoj na temu novih zakonskih rješenja koja nudi Zakon o javnim nabavkama.

U ime Uprave za javne nabavke obuci su  prisustvovali Pomoćnik direktora g-đa M Bogavac i savjetnici g-din G Vojinović i g-đa M Popović. Obuci su dali doprinos predstavnici Rudnika uglja izvršni direktor g-din S Popadić sa menadžmentom u sastavu rukovodećih nosilaca funkcija u Rudniku uglja.

U uvodnom izlaganju g-đa Bogavac je ukazala na značaj sistema javnih nabavki, ulogu nabavki u cjelokupnom razvoju privrede, kao i na načela na kojima počiva funkcionalan i održiv sistem nabavki. Na obuci su svoja izlaganja imali kroz formu prezentacija i diskusija  g-đa Bogavac, g-đa Popović i g-din Vojinović.

Cilj obuke je doprinos daljem unapređenju teksta zakona o javnim nabavkama  kao i edukacija privrednog sektora i ukupne javnosti o dobrim praksama i mogućnostima koje ovaj zakon nudi.

Pored opštih programa obuke, Strategijom razvoja sistema javnih nabavki u Crnoj Gori za period 2016 – 2020. godine planirano je sprovođenje i specijalizovanih programa koji će biti namenjeni ciljnim grupama, kao što su: rukovodioci, službenici za javne nabavke, kao i lica koja posredno učestvuju u postupku nabavke kod naručioca, poput tehničkih lica.

 Organizovanje ovakvog oblika obuka  jedna je od mjera za postizanje željenog rezultata u oblasti stručnog osposobljavanja i usavršavanja koja dugoročno doprinosi boljem razumijevanju sistema javnih nabavki.

Agenda u prilogu.

 

Download

 

Uprava za javne nabavke Crne Gore