Obavještenje

Obavještavamo Vas da je u Službenom listu Crne Gore, broj 3/2023 od 10.01.2023. godine objavljen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, te isti stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama dostupan je na linku: 
http://www.sluzbenilist.me/pregled-dokumenta/?id={C68D94AC-4687-47BA-9220-34A54C739CC7}

OBAVJEŠTENJE ZA PRIVREDNE SUBJEKTE – registracija na elektronski sistem javnih nabavki

Ministarstvo finansija počelo je od 01. januara 2021. godine sa primjenom novog elektronskog sistema javnih nabavki, dok će portal javnih nabavki (http://portal.ujn.gov.me/delta2015/login.jsp) ostati u funkciji samo za započete postupke javnih nabavki, koji su na istom objavljeni. Budući da su naručioci obavezni da sva obavještenja o javnim nabavkama kreiraju i objavljuju putem novog sistema, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja – Direktorat za politiku javnih nabavki obavještava sve privredne subjekte da je ...

POZIV ZA OBUKU O JAVNIM NABAVKAMA ZA PRAKTIČNU PRIMJENU ELEKTRONSKOG SISTEMA JAVNIH NABAVKI (CEJN)

Ministarstvo finansija, Direktorat za politiku javnih nabavki organizuje obuku o javnim nabavkama za zaposlene kod naručioca  za vršenje poslova javnih nabavki, za praktičnu primjenu elektronskog sistema javnih nabavki (CeJN). Termin održavanja  obuke je  srijeda, 15. jun  2022. godine, od 9:00-12:00 časova. Obuka će se organizovati u sali  u prizemlju u staroj zgradi Vlade, u ul. Jovana Tomaševića 2,  Podgorica. Broj polaznika je ograničen. Zainteresovani  su dužni da se zaključno sa  utorkom, 14. jun 2022. ...

POZIV NA OBUKU ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA RAD NA POSLOVIMA JAVNIH NABAVKI – 08. jun  2022. godine

Ministarstsvo finansija, Direktorat za politiku javnih nabavki organizuje obuku za polaganje stručnog ispita za rad na poslovima javnih nabavki, za zaposlene kod naručioca i druga zainteresovana lica, koji imaju namjeru da polažu stručni ispit.  Termin održavanja  obuke je  srijeda, 08. jun  2022. godine, od 9:00-15:00 časova. Obuka će se organizovati u Plenarnoj sali, u prizemlju u staroj zgradi Vlade, ul. Jovana Tomaševića 2,  Podgorica. Broj polaznika je ograničen. Zainteresovani  su dužni da se zaključno ...

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja objavljuje Javni poziv kojim upućuje na Javnu raspravu Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja objavljuje Javni poziv kojim upućuje na Javnu raspravu Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama.