POZIV ZA OBUKU O JAVNIM NABAVKAMA za zaposlene u organima i službama lokalnih samouprava iz primorske regije

Ministarstvo finansija  - Direktorat za politiku javnih nabavki, organizuje obuku na temu primjene novih zakonskih rješenja u oblasti  javnih nabavki za zaposlene u organima i službama lokalnih samouprava iz primorske regije 22. marta 2023. godine. Obuka će se organizovati u Akademiji znanja, u ulici Žrtava Fašizma broj 56, Budva. Zainteresovani su dužni da se zaključno sa 21. martom 2023. godine do 12:00 časova prijave na e-mail adrese: ljiljana.nikolic@mif.gov.me; jovana.anicic@mif.gov.me i ...

POZIV ZA OBUKU O JAVNIM NABAVKAMA za zaposlene kod naručioca i drugih zainteresovanih lica

Ministarstvo finansija  - Direktorat za politiku javnih nabavki, organizuje prvu u nizu obuka na temu primjene novih zakonskih rješenja u oblasti  javnih nabavki za naručioce i druga zainteresovana lica,  23. februara 2023. godine. Obuka će se organizovati u staroj zgradi Vlade, sala za sastanke, ulica Jovana Tomaševića broj 2., Podgorica. Broj polaznika je ograničen na 60. Zainteresovani su dužni da se zaključno sa 22. februarom tekuće godine do 12:00 časova prijave na e-mail ...

OBAVJEŠTENJE ZA PRIVREDNE SUBJEKTE

Download

OBAVJEŠTENJE ZA NARUČIOCE

Obavještenje za naručioce Download

POZIV NA OBUKU ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA RAD NA POSLOVIMA JAVNIH NABAVKI – 24. januar. 2023. godine

Ministarstsvo finansija, Direktorat za politiku javnih nabavki organizuje obuku za polaganje stručnog ispita za rad na poslovima javnih nabavki, za zaposlene kod naručioca i druga zainteresovana lica, koji imaju namjeru da polažu stručni ispit.  Termin održavanja  obuke je  utorak 24.01.2023, od 9:00-15:00 časova. Broj polaznika je ograničen. Zainteresovani  su dužni da se zaključno sa utorkom, 23. januara do 12:00 časova  prijave na dolje navedenu e-mail adresu popunjavanjem  prijave za pohađanje obuke. Kontakt osoba: Ljiljana Nikolić, ...