POZIV ZA ONLINE OBUKU O JAVNIM NABAVKAMA, 15. mart 2022. godine

Ministarstsvo finansija i socijalnog staranja - Direktorat za politiku javnih nabavki organizuje online obuku o javnim nabavkama za zaposlene kod naručioca i druga zainteresovana lica za vršenje poslova javnih nabavki.

Obavještenje

 

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U KOORDINACIONOM TIJELU ZA PRAĆENJE SPROVOĐENJA STRATEGIJE UNAPREĐENJA POLITIKE JAVNIH NABAVKI I JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA U CRNOJ GORI ZA PERIOD 2021-2025 GODINA

   

Obavještenje o sačinjavanju i dostavljanju polugodišnjeg izvještaja o javnim nabavkama za period od 1. jula do 31. decembra 2021. godine

U skladu sa članom 27 stav 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama (“Službeni list Crne Gore”, broj: 074/19) naručilac je dužan da sačini i dostavi Ministarstvu finansija i socijalnog staranja polugodišnji izvještaj o sprovedenim postupcima javnih nabavki i zaključenim ugovorima o javnim nabavkama, kao i izvještaj o sprovedenim nabavkama i zaključenim ugovorima/računima za jednostavne nabavke, za period od 1. jula do 31. decembra 2021. godine. Naručioci sačinjavaju izvještaj za navedeni ...

Unapređenje i jačanje institucionalnog sistema i pravnog okvira u oblasti javnih nabavki i državne pomoći