POZIV ZA ONLINE OBUKU O JAVNIM NABAVKAMA, 23. mart 2022. godine

Ministarstsvo finansija i socijalnog staranja – Direktorat za politiku javnih nabavki organizuje online obuku o javnim nabavkama za zaposlene kod ponuđača. Obuka je planirana za  srijedu, 23. mart 2022. godine, u terminu: 09:00-12:00 časova. Molimo zainteresovana lica da najkasnije do utorka,  22. marta 2022. godine do 12:00 časova dostave prijavu iz priloga ovog obavještenja na navedenu e-mail adresu. Prijavljenim polaznicima obuke administratori Direktorata dostaviće na e-mail adrese link za pristup Zoom aplikaciji preko ...

Obavještenje

   

POZIV ZA ONLINE OBUKU O JAVNIM NABAVKAMA, 15. mart 2022. godine

Ministarstsvo finansija i socijalnog staranja - Direktorat za politiku javnih nabavki organizuje online obuku o javnim nabavkama za zaposlene kod naručioca i druga zainteresovana lica za vršenje poslova javnih nabavki.

Obavještenje

 

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U KOORDINACIONOM TIJELU ZA PRAĆENJE SPROVOĐENJA STRATEGIJE UNAPREĐENJA POLITIKE JAVNIH NABAVKI I JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA U CRNOJ GORI ZA PERIOD 2021-2025 GODINA