Poziv za online obuku o javnim nabavkama za Inspektore za javne nabavke koja će se održati 08. juna 2021. godine

U prilogu je poziv za obuku o javnim nabavkama namijenjenu inspektorima za javne nabavke, koja će se održati 08.06.2021. godine sa početkom u 09:00 časova.

Poziv za online obuku o javnim nabavkama za Naručioce koja će se održati 07.06.2021. godine

U prilogu je pozivni link i podaci za online obuku o javnim nabavkama namijenjenu naručiocima, koja će se održati 07.06.2021. godine sa početkom u 10:00 časova.

26. maj 2021. godine, Održan Okrugli sto u okviru javne rasprave o Nacrtu Strategije unapređenja politike javnih nabavki i javno-privatnog partnerstva za period 2021-2025. godine

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja, uz podršku Sekretarijata Savjeta za konkurentnost, a u skladu sa dinamikom utvrđenom javnim pozivom, održalo je 26. maja 2021. godine okrugli sto u okviru javne rasprave o Nacrtu Strategije unapređenja politike javnih nabavki i javno-privatnog partnerstva za period 2021-2025. godine. Novi strateški dokument predviđa aktivnosti budućeg djelovanja Ministarstva, kao i odgovore na ključne izazove u sistemu javnih nabavki i javno-privatnog partnerstva. Takođe, Strategija daje pregled mjera i ...

Javni poziv za javnu raspravu o Nacrtu strategije za unapređenje politike javnih nabavki i javno-privatnog partnerstva

Javni poziv za javnu raspravu o Nacrtu strategije za unapređenje politike javnih nabavki i javno-privatnog partnerstva

On line obuka za službenike – Evaluiranje ponuda

Obavještavamo Vas da će se On line obuka za prijavljene službenike za javne nabavke, a u vezi sa Evaluacijom ponuda , održati 07. aprila t.g. (09.30-12h). Obuka će se realizovati putem Zoom aplikacije. Napominjemo da će samo prvih 100 učesnika moći pristupiti.