Pojednostavljene i skraćene procedure u sistemu javnih nabavki

Naručiocima u sistemu javnih nabavki, od danas je, omogućeno da, preko Elektronske platforme javnih nabavki (CEJN) izvrše provjeru ispunjenosti obaveznih uslova za učešće privrednih subjekata u postupcima javnih nabavke koji se odnose na izmirivanje obaveza po
osnovu poreza i doprinosa.

Naime, u okviru CEJN platforme, koja je operativna od 1. januara 2021. godine, izvršeno je uspostavljanje elektronske veze Elektronskog sistema javnih nabavki sa Upravom prihoda i carina, čime je ostvaren važan cilj zacrtan strateškim dokumentima i datim preporukama Evropske komisije, a sve sa namjerom pojednostavljivanja procedura i poboljšanja efikasnosti sprovođenja postupaka javnih nabavki.

Na ovaj način ubrzaće se postupak javne nabavke i ostvariti skraćenje trajanja samog postupka u dijelu provjere dokaza, u prosjeku za 10 dana.

Ministarstvo finansija i Uprava prihoda i carina, nastaviće da u partnesrkom duhu, unaprjeđuju procedure i posvećeno rade na spostavljanju efikasnijeg funkcionisanja javnih politika iz okvira svojih nadležnosti.