Predlog Zakona o javno-privatnom partnerstvu – uslov i dobra osnova za dalja infrastrukturna ulaganja

Vlada Crne Gore je na današnjoj sjednici utvrdila Predlog Zakona o javno – privatnom partnerstvu, koji daje sistematsko uređenje politike javno – privatnog partnerstva kao novog instrumenta investicione politike u Crnoj Gori.

„Koncept novog Zakona je baziran da prvi put prepoznamo i sistemski riješimo pitanja koja se odnose na ugovorno ulaganje između privatnog i javnog partnera. Na ovaj način kombinujemo autoritet javnih institucija i uopšte ekspertizu i znanje privatnog sektora kako bismo izgradili i rekonstruisali javnu infrastrukturu, izvodili javne radove i u krajnjem realizovali javne usluge“, saopštila je v.d. Generalne direktorice Direktorata za politiku javnih nabavki u Ministarstvu finansija, mr Jelena Jovetić i dodala da je osnovni cilj javno-privatnog partnerstva povećanje usluge za krajnjeg korisnika i bez tog segmenta javno-privatno partnerstvo nema elemente dobrog ugovora i dobrog projekta.
Mr Jovetić je istakla da ovaj Zakon pored naše obaveze usklađivanja sa Direktivom o dodjeli ugovora o koncesijama predstavlja i dalji korak unaprjeđenja pregovoračke pozicije u poglavlju 5 – javne nabavke.
Zakon o javno-privatnom partnerstvu donosi cjelokupnu proceduru zaključivanja ugovora o javno-privatnom partnerstvu od ideje do u krajnjem realizacije projekta koji se završava ugovorom.
Specifičnost javno-privatnog partnerstva je da se ugovori zaključuju na rok duži od 3 godine  do 30 godina i u tome se ogleda specifičnost javno-privatnog partnerstva kao dugoročan odnos između javne i privatne strane.
„Zakon donosi novinu u dijelu institucionalnog okvira ne samo za javno-privatno partnerstvo već za cjelokupnu investicionu politiku u Crnoj Gori, kreiranjem novog tijela Agencije za investicije Crne Gore. Tijelo je pozicionirano u sistemu u skladu sa Zakonom o državnoj upravi i predstavlja naš dalji korak u reformi državne uprave i objedinjavanja tijela koja se bave segmentima iste politike. Agencija za investicije će pored djelokruga koje se odnosi na javno-privatno partnerstvo, koje donosi ovaj zakon obuhvatiti postojeća tijela iz oblasti investicione politike: Agencija za promociju stranih investicija (MIPA), Sekretarijat za razvojne projekte“, izjavila je mr Jovetić.
Na ovaj tekst Predloga Zakona Evropska komisija je u konačnom dostavila svoju saglasnost na dalju proceduru usvajanja što je bio jedan od neophodnih koraka za usvajanje i dalju implementaciju ovog zakona.
Na tekst Predloga Zakona dobijene su i sugestije koje su implementirane u tekst Predloga Zakona cijeneći međunarodnu ekspertizu u ovoj oblasti, od strane Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj (EBRD), Evropskog ekespertskog centra za javno-privatno partnerstvo (EPEC), kao i Međunarodne finansijske institucije (IFC).
Ključni projekti po ovom modelu očekuju se u dijelu infrastrukturnih ulaganja u sektorima saobraćaja, obrazovanja, zdravlja, ali i manji projekti u dijelu komunalnih djelatnosti. U svim oblastima prepoznatim predmetom Zakona, realizacija projekata ima za cilj diverzifikaciju rizika ulaganja između države i privatnog partnera, ali i povećavanje kvaliteta javne usluge bez koje na kraju nema zadovoljenja osnovnih uslova dobrog JPP projekta.
PR Služba