VAŽNO OBAVJEŠTENJE!!!

Obavještavamo sva zainteresovana lica da je elektronski sistem javnih nabavki bio nedostupan, zbog neplaniranih radova na mreži, dana 03.04.2023. godine do 07:00h, pa se sva planirana otvaranja pomjeraju za 03.04.2023 za 3 sata, u skladu sa clanom 94 stav 3 Zakona o javnim nabavkama (“Sl. list CG”, br. 074/19, 003/23 i 011/23), kojim je propisano da je narucilac dužan da rok za podnošenje prijava za kvalifikaciju, odnosno ponuda produži u slucaju prekida rada ESJN, za period trajanja prekida. Molimo narucioce da postupaju shodno opštim principima i nacelima javnih nabavki.