Istraživanje o stepenu povjerenja u sistemu javnih nabavki

Kako bi sagledali naše reformske procese sa aspekta privrede,  Ministarstvo finansija i Sekretarijat Savjeta za konkurentnost sproveli su istraživanje koje je imalo za cilj ispitivanje stepena povjerenja privrednih subjekata u sistem javnih nabavki, kao i identifikaciju osnovnih pravaca za njegovo unaprjeđenje.

Ministarstvo je za potrebe istraživanja kreiralo anonimni online upitnik, koji je poslat na adrese oko 3.500 korisnika sistema, a sadržao je 10 pitanja. U periodu od 22. novembra do 13. decembra 2023. godine sakupljeno je 756 odgovora, pri čemu su ciljna grupa ovog istraživanja bili isključivo ponuđači.

Na osnovu analize odgovora koji su dostavljeni, utvrđeno je da je od ukupno 756 ispitanika, njih 704, odnosno 93%, ocijenilo je da je uvođenjem elektronskih javnih nabavki olakšano učešće u postupcima javnih nabavki, dok njih 85% smatra da je najznačajniji iskorak u pogledu podizanja stepena povjerenja u sistem javnih nabavki u posljednje 3 godine uvođenje CeJN (crnogorske elektronske javne nabavke) platforme.

▪ CeJN platforma je prepoznata kao ključna za informisanje o postupcima javnih nabavki, gdje se 87% ispitanika izjasnilo da informacije o javnim nabavkama dobijaju putem ovog e-sistema.

Glavni motiv za učestvovanje u postupcima javnih nabavki je profit, kako je navelo 66% ispitanika, dok su faktori odvraćanja od učešća u postupcima javnih nabavki nelojalna konkurencija za 27% ispitanika, zatim slijedi percepcija kompleksnosti procedure za 22% ispitanika, dok je na trećem mjestu kao motiv odvraćanja nedostatak povjerenja u institucije sistema, takođe za 22% ispitanika.

▪ Od ukupno 756 ispitanika, njih 69% je navelo da ne zna primjere neregularnosti u postupku javnih nabavki, dok je njih 42% navelo da najviše povjerenja ima u Ministarstvo finansija/Direktorat za politiku javnih nabavki.

Većina ispitanika, njih 76% je saglasna da je potrebno nastaviti proces unaprijeđenja zakonskih rješenja.

 

Istraživanje o stepenu povjerenja u sistem javnih nabavki