Obavještenje

Ministarstvo finansija je donijelo Pravilnik o izmjeni pravilnika o obrascu plana javnih nabavki (“Službeni list Crne Gore”, br. 114/23 od 19.12.2023. godine).

Ovim pravilnikom od 1. januara 2024. godine primjenjivaće se novi obrazac Plana javnih nabavki kojim je propisana obaveza unošenja programskog koda aktivnosti iz važećeg Zakona o budžetu Crne Gore za tekuću godinu, na kojoj su predviđena sredstva za konkretnu javnu nabavku.

Pravilnik o izmjeni pravilnika o obrascu Plana

UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE